Pretty young business woman giving a presentation in a conferenc

Framgångsrikt PR-arbete

”En stor PR-seger”. Det skriver Dagens Opinions ”Veckans Brief” om Socialdemokraternas utspel häromveckan om att inrätta en industrikansler.

Det PR-arbete som Dagens Opinion syftar på har bedrivits av Fordonskomponentgruppen (FKG), en branschorganisation för företag som är leverantörer till fordonsindustrin.

FKG har i sin tur tagit hjälp av Newsrooms PR-konsult Göran Björklund och hans team.
Uppdraget: att synliggöra leverantörsindustrin och dess frågor.
– När vi startade efter finans- och bilkrisen, sågs leverantörsindustrin som en grå, anonym massa, säger Göran Björklund.

I dag är det annorlunda?
– Ja, det har blivit välkänt att den är en av våra allra största industrinäringar, många fler har fått insikt om deras frågor.

Hur har du och ditt team arbetat?
– För att nå våra mål använder vi nästan alla redskap som finns i verktygslådan på en modern kommunikations- och PR-byrå.

Det handlar om saker som PR, Public Affairs, omvärldsbevakning, strategi och storytelling.
– Sedan är det bara att tillämpa det som skrivs om kontinuitet, konsekvens, rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt, i skolboken om PR.

Vad är viktigast framöver?
– Att tillföra nya fakta, att utbilda i ämnet. Och jag ser fram emot att höra vad som sägs om de industripolitiska frågorna i anslutning till Riksmötets öppnande den 30 september.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06

Läs mer: Dagens-Opinion-Industrikansler.pdf

Fakta: Grunden för arbetet med att lyfta frågan om betydelsen av en samlad svensk industripolitik finns i en rapport som Finanspolitiska rådet gav ut i anslutning till finanskrisen 2008-2009. I rapporten lyfts ett antal för landet strategiskt viktiga industrinäringar fram. Däribland fordonstillverkning. Även arbetet med olika industristrategier i Storbritannien samt resultatet från EU:s toppmöte år 2013 kring behovet av att återindustrialisera Europa har varit betydelsefullt.

 

pretty female college student studying in the university library

Skriva personligt – en enkel övning

Texter som mest bygger på fakta går att skriva utan större inspiration. Men så dyker de där andra typerna upp, de som ska få läsaren att ryckas med.

Det kan vara en blogg eller en inbjudan att skriva personligt i en branschtidning. Kanske en beskrivning av företagets mjukare värden på webbplatsen. Kort sagt, texter som ska åstadkomma mer än att leverera fakta som även ska väcka känslor.

Då räcker oftast inte branschens specialuttryck och paragraferna i Svenska skrivregler hela vägen fram. Det levande, personliga språket kräver träning och proffsskribenter tar då och då till inspirationskurer för att utveckla sig, eller för att knäcka skrivkrampen.

Här är en övning. Sätt dig i en offentlig miljö och iaktta. Sök efter saker som händer i det vardagliga. Fantisera om det du ser och anteckna, se till att få med intryck från alla fem sinnen. Samla det till ett kort manus. Läs, ändra, flytta runt meningar och se vad som händer. Ofta lyfter texten oväntat efter några ändringar och strykningar.

Sedan kan du prova att göra som bland andra David Bowie, Rolling Stones och poeten William S Burroughs – klipp ut ord och meningar och sortera om dem. Se om det blir några märkliga nya associationer.

Jobbigt att klippa? Ta hjälp av en cut-up-maskin på nätet: www.languageisavirus.com.
Lycka till.

Läs mer: Hundra huskurer mot skrivkramp av Rosemarie Eliasson. Används bland annat i vidareutbildning för journalister.

För mer information, kontakta:
Thomas Drakenfors, 031-712 40 14

Megafon_2

Manipulation för att vinna väljarröster

Vi lever i valtider. Partierna trummar på med sina budskap till väljarkåren.
– Propagandakriget pågår för fullt. Det gäller att nå ut med hjälp av just den grad av manipulation som gör att man vinner väljarröster, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Förra året fick centerledaren Annie Lööf kritik för sitt tal i Almedalen.
– Det bestående minnet är att hon läste innantill och talade för långsamt, säger Göran Björklund som sedan några år ingår i den panel som hjälper opinionsföretaget Novus att sätta betyg på partiledarnas tal i Almedalen.

Men kanske kan en analys från statsvetaren och DN-bloggaren Anders Sundell vara lite tröst för Annie Lööf. Han har brutit ner meningarna från årets partiledardebatt i småbitar och mätt hur många ord partiledarna använder.
– Annie Lööf vann matchen – hon är synnerligen vältalig, säger Göran Björklund.
Centerledaren använde sig av 1 426 unika ord i sina inlägg. I andra änden av skalan hamnade Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson med endast 1 241 unika ord i debatten.

Bra eller dåligt?
– En slutsats av analysen är att Centerns röriga politiska situation kan krånglas till ytterligare av alla ord från Lööf, säger Göran Björklund.

Tvärtom kan Sverigedemokraterna vinna kommunikativa fördelar när Åkesson konsekvent hamrar in sina budskap.
– Klassisk propaganda där få, tydliga budskap med upprepning, konsekvens och kontinuitet är det effektivaste sättet. Då uppnås de kommunikativa målen, säger Göran Björklund.

På tal om att få ut sina budskap: Fader till begreppet PR är österrikaren Edward Bernays. Bernays – för övrigt Sigmund Freuds systerson – presenterade ordet PR i sin bok Propaganda 1928.
– Hans främsta teori var att samhället är irrationellt och farligt till följd av flockinstinkten. Därför menade han att det är nödvändigt med manipulation i ett civiliserat samhälle, säger Göran Björklund.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06