Foto: Kjell Inge Søreide

Så lyckas du med content marketing på nätet

Norska cancerfonden har fått ett rejält tillskott i kassan, sedan den lyckats öka totalsumman av forskningsdonationerna med hela 382 procent. Framgångsreceptet? Ett smartare sätt att jobba med riktade insatser kring information om sjukdomen, förebyggande opinionsbildning, forskning och internationellt samarbete.

Ida Aalen, som är senior interaction designer på Netlife Research, berättade under Content Day hur de tänkte när de arbetade om cancerfondens webbplats och vad som är viktigast när det gäller att lyckas med innehåll på nätet.
– Många lägger alldeles för mycket tid på webbplatsens struktur och menysystem när det viktigaste i stället är att göra en ordentlig research på användarna. Börja med företagets eller organisationens målsättning. Vad vill de uppnå och vilka vill de nå?

Det handlar om att förena ”business goals” med ”user tasks” genom så kallade ”core pages”.
– Det är sidor där användaren får svar på sina frågor samtidigt som avsändaren når sina mål.
Ta reda på vilken information som användarna främst söker på webbplatsen och hjälp dem att hitta den, det vill säga sin ”content”. Därför gäller det enligt Ida Aalen att leda in användaren till dessa sidor. Det är också viktigt att användarna inte hamnar i en återvändsgränd utan alltid kan klicka sig vidare.

Målet för norska cancerfonden var bland annat att öka antalet donationer. Det visade sig att många användare var intresserade av att läsa om forskning kring cancer. När en länk med möjlighet att donera istället placerades i anslutning till forskningsartiklarna så ökade engångsdonationer med 198 procent och antalet månadsgivare med 288 procent.
För att lyckas skapa en webbsida med bra innehåll måste man grundligt ta reda på vilka sidor som är betydelsefulla för användaren och hur användaren hittar dem. Content för webb handlar om att sätta användarens behov i ett sammanhang.

Kerstin-Danasten,-Viggo-Cavling

Så når du igenom bruset med content marketing

Content marketing är kommunikation som är relevant och intressant för mottagaren och genom att sätta varumärket i en redaktionell miljö får berättelsen liv.
Vid Content Day i Stockholm lyfte flera intressanta föreläsare olika sätt att använda content marketing. Alla återkom till kärnan i content marketing – att förmedla ett innehåll som involverar, engagerar, inspirerar eller informerar mottagaren.

Content marketing liknar redaktionell kommunikation men med skillnaden att det ligger mer research och genomtänkta strategier bakom, för att nå uppsatta mål och effekter.
Ett återkommande tema under dagen var vikten av att förstå sin målgrupp på djupet och content marketing beskrevs som ett sätt att möta kundens behov och samtidigt skapa ett intresse för varumärket.
Newsroom arbetar med flera företag som byggt upp sitt varumärke med hjälp av content marketing.
– Genom att skapa en dialog med dina kunder kommer du även att få feedback som kan användas för att förbättra tjänster och produkter, vilket i slutändan ger ännu nöjdare kunder. Med hjälp av regelbunden kommunikation med dina kunder, kan du också successivt bygga upp en relation och öka förtroendet för ditt varumärke, säger Erica Holm på Newsroom.

Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör SVT, berättade om sin personliga contentresa.
– Vi ska erbjuda kvalitetsjournalistik men samtidigt är det vår skyldighet att experimentera, våga sticka ut hakan och berätta de historier som berör tittarna.
Ett sätt att ta tillvara på effekten som content marketing ger är de typer av diskussionsforum som Sabina varit med och skapat. Tittarna får genom dessa forum möjligheten att diskutera olika ämnen från tv- eller radioprogram vilket visar att man bryr sig om tittarnas behov av att prata om innehållet.

Cecilia Perlind och Peter Callius från Sifo talade om vikten av att följa upp och mäta resultatet av content marketing. De talade också om vikten av att möta målgruppen men samtidigt se till att innehållet harmoniserar med och reflekterar varumärket.
– Content marketing är en önskan om att involvera, inspirera eller informera mottagaren, sa Cecilia Perlind.

Rättviseförmedlingens ordförande, Seher Yilmaz, höll ett inspirerande tal om hur Rättviseförmedlingen utgår från omvärlden när de skapar sitt innehåll. Rättviseförmedlingen har med ett konkret koncept i sociala medier lyckats involvera sina följare i arbetet med att motarbeta orättvisor i samhället.

Content Day arrangerades av Swedish Content Agencies, som Newsroom är medlem i.
Ett annat företag som med framgång använt content marketing är Innocent Drinks där Viktor Sylvan, marknads- och försäljningsdirektör på Hemberga Dryckesgrossisten (tidigare Sverigechef Innocent Drinks) berättade om deras framgångssaga som bygger på ett konsekvent arbete genom att jobba med det man har och tala till kunderna som till en kompis via social marknadsföring.

Dagens siste föreläsare Per Holknekt hade ingen aning om vad content var när han blev inbjuden som föreläsare.
– Jag googlade och läste på men jag vet fortfarande inte vad det är. Men jag vet att jag nyttjar det, sa han
Genom att dela med sig av sin livsresa från töntig lantis till professionell skateboardåkare i Los Angeles och vidare till framgångarna med företaget Odd Molly bjöd han på en inspirerande föreläsning där han även delade med sig av sina problem med alkoholmissbruk.
– Jag skulle aldrig kunna bli bättre än de som har en utbildning så jag fick göra på mitt eget sätt i stället.
Per Holknekt uppmanade i stället till att arbeta gränslöst utan att jämföra sig med någon annan.

Content Day arrangerades av Swedish Content Agencies, som Newsroom är medlem i.

Skärmklipp 2015-03-06 11.51.31

Toppar inom näringslivet i Newsrooms film

28 oktober firades Bilens dag, en temadag för att lyfta fram bilen och bilismens betydelse för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.

Som en del av PR-arbetet med att fira dagen producerade Newsroom en film  för webb-TV där bilindustrins tungviktare deltar: Volvo Cars vd Håkan Samuelsson och Scanias vd Martin Lundstedt.

I filmen talar de om bilen, bilismen, infrastruktur, hållbara transportsystem och bilindustrins betydelse för Sverige. Intervjuerna gjordes i anslutning till Stora Leverantörsdagen i mitten av oktober.
– Främsta målgruppen är landets nyvalda riksdagspolitiker, ansvariga ministrar och riksdagsutskott, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Blev genomslaget stort?
– Ja, det blev mycket bra.

Hur kan ni se det?
– Vi har olika analysverktyg där vi kan se hur målgrupper tar del av våra uppdragsgivares budskap.

Utöver filmen har Newsroom svarat både för PR och content marketing Bilens dag.

Läs mer: dagensopinion.se