GRIG4_bred

Skärpta krav för hållbarhetsredovisningar

Allt fler företag, bolag och organisationer väljer att presentera en hållbarhetsredovisning för sin verksamhet. Detta sker ofta tillsammans med den ordinarie årsredovisningen.

Från och med 1 juli 2016 kommer kraven beträffande ”rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy” att skärpas ytterligare. Detta efter nya redovisningsdirektiv från EU.

I klartext kommer, enligt ett förslag från justitiedepartementet, samtliga företag med fler än 250 anställda att tvingas upprätta en hållbarhetsredovisning. Enligt EU:s ursprungliga direktiv finns det också en omsättningsgräns på 40 miljoner euro (drygt 350 miljoner kronor), men den summan är fortfarande under diskussion.

– Även om förslagen och ändringarna i årsredovisningslagen ännu inte är spikade, kommer det att ställa mycket högre krav på större företag. Många har redan i dag en hållbarhetsredovisning i kombination med sin årsredovisning, men det finns också de som inte ens tänker i de banorna, säger Newsrooms projektledare Leif Simonsson.

Vad kommer de nya kraven att innebära?

– För företag som inte redan hållbarhetsredovisar kommer det att krävas stora insatser. När riksdagens beslut kommer i slutet av året, gäller det för företagen att göra en analys av situationen.

Hur?

– Genom att göra en väsentlighets- och en så kallad gap-analys 1). Det gäller att starta arbetet och göra en plan i god tid – det är här inget som görs över en natt.

Något annat att tänka på?

– Att göra en hållbarhetsredovisning enligt GRI 2) innebär att man uppfyller alla ställda krav. Där skaffar man sig rätt verktyg och förhoppningsvis också en modell som skapar möjlighet att lyckas med sin hållbarhetsredovisning, säger Leif och avslutar:

– Det gäller att ta tag i det här nu. Redan nästa år kommer den nya lagen att gälla. Och dessutom har GRI infört en helt ny standard, G4, som träder i kraft redan nu vid årsskiftet.

 

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11

 

1) En gap-analys är en formell studie på vad en organisation gör just nu och var den vill befinna sig i framtiden.

2) GRI står för Global Reporting Initiative. Newsrooms Leif Simonsson och Gun Rosendahl har nyligen genomgått en utbildning i den nya G4-standarden.

n_stor_sv-vit_bred

Newsroom dubbelt nominerat i Svenska Publishingpriset

SPP-logga

Newsroom har fått med två bidrag till finalen av Svenska Publishingpriset.

De två nominerade projekten är Fastighetsägare Centrala Hisingens webbplats och Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning.

– Det är jätteroligt. Särskilt med tanke på den höga kvaliteten på tävlingen och att bara sex bidrag per kategori har nominerats, säger Newsrooms vd Gun Rosendahl.

Sedan början av 1990-talet har Populär Kommunikation delat ut Svenska Publishingpriset för lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

Svenska Publishingpriset är Sveriges mest heltäckande kommunikationstävling och omfattar alla etablerade former av kommunikation. Juryn bedömer hela den tävlande produkten – inte bara designen.

Till årets final har Newsroom fått med två bidrag. Det ena är webbplatsen som tagits fram till Fastighetsägare Centrala Hisingen, FCH, som tävlar i kategorin Digitalt – B2C. Det andra är Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning som är klar för final i kategorin Print – årsredovisningar företag.

– Det är två projekt som vi är mycket stolta över och därför är det extra roligt att vi nominerats till finalen i Svenska Publishingpriset, säger Gun Rosendahl.

9 november hålls en gala i Stockholm där vinnarna i de olika kategorierna presenteras.

Newsrooms arbetsgrupper för respektive bidrag:

FCH: Mona Höynä Carlsson, projektledare, Helena Fogelberg, digital produktion, och Erica Holm, skribent.

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning: Leif Simonsson, projektledare, Helena Fogelberg, formgivare, Hanna Löfqvist, skribent, och Jeanette Larsson, fotograf.

 

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Skärmklipp-2015-09-08-10.40.56

”Gensvaret har varit helt överväldigande”

Det bubblar – ja, det kokar – på nätet. Folks välvilja och sociala engagemang är utan motstycke under den pågående flyktingskrisen. Kriget i Syrien har pågått i över fyra år, men det var när en bild på en död treårig pojke publicerades som folk gick från att agera på nätet till att agera IRL.

Viljan till att hjälpa har nog alltid funnits – men det är nu när vi i nästan realtid kan se vad som pågår, som vi får möjlighet att påverka. Facebook som plattform är en överlägsen kanal i sammanhanget. Aldrig tidigare har vi haft möjlighet att samla så många hjälpande händer på ett så effektivt sätt.

Hanna_Lofqvist

Hanna Löfvist

Det privata initiativet Vi gör vad vi kan i Stockholm har samlat in många miljoner kronor och lokala grupper ploppar upp lite överallt. Newsrooms medarbetare Hanna Löfqvist var med och startade Facebookgruppen Vi i Göteborg gör vad vi kan. De samlar in kläder och förnödenheter till de som flytt över Medelhavet.

Hur blev gensvaret när ni drog igång gruppen?

– Helt överväldigande! På knappt tre dagar hade över 2 000 personer gått med i gruppen på Facebook och vi blev överösta med frågor om när insamlingen skulle bli och hur det skulle gå till. Ganska fort snappades det upp av media, så även tidningar och radio hörde av sig.

Hur har tankarna gått?

– Det har framför allt varit fantastiskt att se hur mycket som kan hända på kort tid och vilken kraft det blir när människor går ihop i ett gemensamt projekt. Men det har också känts som ett väldigt ansvarsfullt arbete – att ta hand om så många människors engagemang och vilja att få hjälpa till. Och att se till att de saker som vi samlar in kommer till rätt plats.

Hur tror du arbetet kommer fortsätta när insamlingen är klar?

– Jag är övertygad om att det kommer hända massor efter själva insamlingen. Så många människor har hört av sig med förslag och med erbjudande om att hjälpa till. Inledningsvis kommer det handla om att strukturera arbetet, så att alla inte gör allt utan att det blir lite mer effektivt.

 

Tre andra sociala engagemang som lyckats bra på Facebook:

Isvatten över huvudet: Ice Bucket Challenge har dragit in miljoner till ALS-forskningen.

Skallgång: Vi har sett hur Missing People på några få dagar kunnat samla hundratals människor till skallgång efter försvunna personer.

Akut hjälp till barnfamiljer: Giving people är en grupp på Facebook som förmedlar hjälp som skor, kläder och mat till barnfamiljer i nöd.

 

 

 

 

fch3

Så stärker fastighetsägare Centrala Hisingens varumärke

150915_PernillaVilka är utmaningarna för att lyckas förändra bilden av en stadsdel som sedan årtionden lider av ett skamfilat rykte, på sanna eller osanna grunder?

Det kan Pernilla Hallgren, verksamhetschef på föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen, FCH, berätta om på Newsrooms lunchseminarium den 6 oktober.

FCH är en ideell fastighetsförening för allmännyttan, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare på Centrala Hisingen. För att lyckas med utvecklingsarbetet arbetar FCH med framför allt två områden: lokal samverkan och kommunikation.

Pernilla kommer bland annat att prata om:

  • Lokalt utvecklingsarbete
  • Kommunikationens betydelse för måluppfyllelse
  • Utmaningar i kommunikationsarbetet

Pernilla ger oss även en inblick i hur områdesutveckling kan bidra till affärsmöjligheter för lokala aktörer och inte minst hur varumärket kan påverkas av ett målmedvetet förändringsarbete.

Välkommen på lunchseminarium

Dag: Tisdag 6 oktober.
Tid: 11.30 – 13.00.
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg.
Vi bjuder på lunch

Anmälan via e-post till info@newsroom.se senast den 28 september.
Observera att antalet platser är begränsat. Vi bjudet på lunch men anmäld deltagare som uteblir debiteras 100 kronor. (Tacksam för avanmälan senast 4 oktober.)

Välkommen!

Vännerna på Newsroom

Skärmklipp-2015-09-10-11.42.52

Newsroom har byggt om Kontrollerad Bilverkstads webbplats

Newsroom har byggt en helt ny hemsida, sajt, åt kvalitetskontrollorganisationen Kontrollerad Bilverkstad, KBV.

– Det är en modern, informativ, lättnavigerad samt responsiv hemsida, berättar Thomas Engström, vd för KBV och beställare hos Newsroom.

Thomas Engström, KBV, Göran Björklund och Helena Fogelberg, Newsroom.

Den nya hemsidan är tydligt uppdelad i information avsedd för konsument, bilägare, respektive verkstad. Den har även en login-funktion till en databas för anslutna verkstäder och de kvalitetsinspektörer som arbetar åt KBV på fältet.

– I dagens uppkopplade och alltid sökbara samhälle är närvaro på internet det allra viktigaste inom kommunikation, säger Thomas Engström. En hemsida måste inte bara svara upp mot datorer utan även smarta telefoner, vara responsiv, påpekar han.

Helena Fogelberg, som svarat för hemsidans form och innehåll, berättar att det så kallade verkstadssöket kommer att utvecklas ytterligare med bland annat kartfunktion. Newsrooms fotograf Jeanette Larsson har tagit bilderna.

Göran Björklund, PR-konsult, påpekar att kommunikationsuppdraget är komplicerat när hemsidan är en kanal som vänder sig både till konsument och verkstäder samt är ett arbetsverktyg för KBV:s 45 kvalitetsinspektörer.

Den nya hemsidan rullar officiellt ut på måndag 14 september i anslutning till en pressträff.

Här kan du kolla in  den nya sajten.