Mota språkpolisen i grind, del 4: Ett omstritt tecken m.m.

 

Den som använder semikolon vill bara stila. Det menade författaren Kurt Vonnegut. Men alla håller inte med. Tecknet har numera en egen dag (6 februari) och omhuldas av författare och litteraturälskare över hela världen.
Men när är det egentligen en bra idé att använda ett semikolon? Här tittar vi närmare på detta och på hur man skriver förkortningar.

Förkortningar kan vara bra att ha, även om det ofta blir det bättre flyt om du skriver ut alla ord i förkortningen (på grund av, och så vidare, det vill säga…). Men Ibland, p.g.a. t.ex. platsbrist eller i manualer och kontrakt, kan förkortningar vara på sin plats. Tänk då på att sätta punkt mellan bokstäverna men däremot inte mellanslag:

m.m.

p.g.a.

o.s.v.

Det finns ett antal vedertagna varianter som osv. och dvs. Var bara konsekvent genom hela texten.

Semikolon, detta mellanting mellan punkt och kommatecken, är en riktig vattendelare. Vissa älskar det, andra uppfattar det som snobbigt och överflödigt. Faktum är att det nästan aldrig är påkallat att använda ett semikolon, annat än som avdelare inom längre uppräkningar.
– I butiken finns alla möjliga saker: stekspadar, silar och grytlappar; högtalare, musmattor och webbkameror; dammvippor, hinkar och dammsugare.
Men glöm inte att själva uppräkningen ska inledas med kolon.
Frågan är ändå om det inte är bäst, att låta semikolonet vila, såvida du inte har stenkoll på hur det används. En studie har nämligen visat att bara ett av tre semikolon används korrekt.

Version 2

Fem frågor till Anders Källström, ordförande för tankesmedjan Sustainability Circle

Hållbarhetsredovisningar blir ett krav för stora och medelstora företag* nästa år, hur ser du på det?

– Politiker litar inte riktigt på att företag arbetar hållbart och vill därför sätta tryck på dem. Det är inte okej om företag förbrukar det samhälle och den natur de måste bruka, därför är kravet på transparens legitimt.

Är företag för kortsiktiga?

– VD:ar som sitter i tre år tänker inte på hur vi ska få fler tioåringar att vilja bli ingenjörer eller hur vi ska få bra infrastruktur på 2020-talet. De tänker på nästa resultaträkning. Jag kan känna irritation över hur kortsiktigt alla möjliga saker hanteras, även samhällsfrågor i övrigt.

Vad vinner företagen på att arbeta hållbart på lång sikt?

– De traditionella konkurrensmedlen som prestanda, design, service och identitet via ett varumärke är i dag hårt utnyttjade. Därför letar företagen efter nya konkurrensmedel. Ett sådant är att överföra en feelgood-känsla till kunden genom att produkten, och det sätt som den är producerad på, är hållbar.

Om ett företag tycker att ”vi klarar oss utan att jobba hållbart” – vad riskerar det?

– Dels att förlora kunder, dels att anställda och investerare hellre vänder sig till konkurrenter som erbjuder den där feelgood-känslan.

Du låter lite pessimistisk?

– Men det är tvärtom, jag är optimist och framtidsintresserad. De problem som vi människor står inför går att lösa. Och vi löser dem just nu. Ingenjörerna har lösningar på de flesta av våra problem, bara vi ger dem ekonomiska förutsättningar. Så mitt tips till mänskligheten är: Ring en ingenjör!

 

Fotnot: Den 31 maj höll Anders Källström ett uppskattat föredrag om hållbarhetsredovisning för några av Newsrooms kunder.

 

* Svenska företag som uppfyller två av tre av följande kriterier måste hållbarhetsredovisa från och med räkenskapsåret 2017:

 • En balansomslutning på minst 20 miljoner euro.
 • En nettoomsättning på minst 40 miljoner euro.
 • Minst 250 anställda.
Hållbarhetsarbete

Tips för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

 • Se till att påbörja arbetet i god tid och att det finns en intern projektledare som får huvudansvaret för processen. Olika deadlines får inte vara för tidsmässigt snäva.
 • Bestäm mål och syfte med hållbarhetsredovisningen och gör en målgruppsanalys. Att bestämma mål och syfte ger god hjälp att utforma hållbarhetsinformationen.
 • Förankra arbetet internt – både hos ledningen och övriga medarbetare – och gör uppgiftslämnarna delaktiga i arbetet.
 • Ha en dialog med era intressenter för att fånga upp viktiga frågor. Det kan vara med exempelvis ägare, medarbetare, fackliga organisationer, kunder, ideella intresseorganisationer och leverantörer. Då kan väsentliga hållbarhetsfrågor fångas upp. Det är viktigt att de är delaktiga och att de känner att de har möjlighet att påverka ert hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Close up of businessman holding frame with recycle sign

Tips för en framgångsrik hållbarhetskommunikation

 • Bestäm hur hållbarhetsredovisningen ska presenteras – som en separat rapport, en del av årsredovisningen eller om den ska vara integrerad. Ska den följa något ramverk, exempelvis Global Reporting Initiativ (GRI) och FN:s Global Compact? Ska den revideras genom en oberoende granskning?
 • Kommunicera de fastställda visionerna samt de övergripande målen och strategierna för de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Beskriv även vilka utmaningar, risker och möjligheter företaget står inför.
 • Vilket tilltal och bildspråk ska den ha? Texterna måste målgruppsanpassat. Ett enkelt språk med direkt tilltal är en grundregel.
 • Hållbarhetsredovisningen ska utformas i linje med företagets övriga kommunikation. Det ska gå att känna igen sig i företagets grafiska profil.
 • Den ska genomsyras av trovärdighet, ärlighet, relevans och balans. Det ska exempelvis inte bara vara blommor och glada ansikten på bilderna.
 • Tänk igenom vilka nyckeltal och väsentliga punkter som går att illustrera med grafer, tabeller och diagram. Detta gör hållbarhetsredovisningen ännu mer lättläst.

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning

Andraplats i Årets Bästa Hållbarhetsredovisning

Göteborg Energis Maud Backman, affärsstrateg, och Karin Björkman, miljöstrateg, med diplomet som intygar andraplatsen i tävlingen Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016.

Göteborg Energis Maud Backman, affärsstrateg, och Karin Björkman, miljöstrateg, med diplomet som intygar andraplatsen i tävlingen Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016.

När Aktuell Hållbarhet i början av juni presenterade vinnarna i Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016, blev det en mycket fin andraplats för Göteborg Energis bidrag.

– Fantastiskt roligt och en riktig fjäder i hatten, säger Leif Simonsson, projektledare för Newsrooms produktionsgrupp.

I konkurrens med 146 inlämnade bidrag i totalt tre klasser blev det en andraplats för Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i tävlingen. Den arrangeras av Aktuell Hållbarhet som är en sammanslagning av Miljöaktuellt och MiljöRapporten och är Nordens största och ledande kunskaps- och medieföretag inom miljö, hållbarhet och CSR.

– Med tanke på den hårda konkurrensen bland bidragen, går det inte att vara annat än glad och stolt över placeringen. Vi har producerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i två år och utmärkelsen är ett bevis på att det arbete som vi, tillsammans med alla inblandade på Göteborg Energi, lagt ned har varit rätt, säger Leif Simonsson.

I klassen ”Offentlig sektor och statliga bolag” utsågs Swedfunds hållbarhetsredovisning till den bästa, följt av Göteborg Energi och Jernhusen.

Det som bland annat utmärkte Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning var, enligt jurymedlemmen Sabina Du Rietz (docent, department of accounting, auditing and law vid Handelshögskolan i Norge) att företagets samhällsnytta tydliggjorts på ett mycket bra sätt.

Tänk på vad du heter

Reklambyråer är bra på att hitta på fyndiga firmanamn. Ofta kaxigt, som Damn good agency, eller udda som som Hey, it´s Enrico Pallazzo … en replik snodd från komedin Den Nakna pistolen.
Kanske nostalgiskt, som numera avsomnade Farfar eller för ärligt som Stockholmsbyrån Klirr, och så vidare.

PR-byråer, å andra sidan, verkar alltför ofta nöja sig med fantasilösa bokstavskombinationer. JKL, OTW, Kreab.
Trist? Ja, men det passar liksom inte perfekt för en PR-konsult som ska hantera en kris att presentera sig som utsänd från PR-byrån Tjosan!
Kanske ska det så förbli, för när grå eminenser ska försöka verka coola och ungdomliga blir det sällan rätt.

Ett exempel är den lilla PR-byrån Strange Fruit Public Relations, helt okänd för de flesta. Låten Strange Fruit, är desto mer känd, inte minst den formidabla tolkningen av jazzikonen Billie Holiday med fler än 13 miljoner visningar på Youtube. Sången är skriven av amerikanska läraren och författaren Abel Meeropol1936 och handlar om lynchningar. Den konstiga frukten är ”black bodies swinging in the southern breeze”.
Att byrån, grundad 2012, hade sitt säte i Austin Texas, och att det inte fanns en enda afroamerikan bland de anställda, hjälpte väl inte direkt.

Det behöver knappast sägas, men enligt Newsweek.com bytte Strange Fruit Public Relations snabbt namn, efter några lama ursäkter i stil med att ”vi trodde inte att det skulle bli en grej” vilket visade att det inte bara var dåliga på att hitta på företagsnamn.

De var kanske inte direkt lysande på krishantering heller.