Allt mer av PR-budgeten läggs på digitala medier

En allt större del av PR-budgeten spenderas digitalt. Det visar den senaste rapporten från PRCA, ”Digital PR and communications report 2016”.

Enligt den europeiska rapporten läggs 25 procent av PR-budgeten på digitala kanaler som webb, bloggar, sociala flöden med flera.

– Rapporten visar på ett europeiskt snitt, men erfarenheten säger att den svenska andelen förmodligen är än högre, kanske uppemot 50 procent, säger Göran Björklund, account director på Newsroom och med över 30 års erfarenhet av PR- och påverkansarbete.

Enligt Göran kan det förklaras med att vi i Sverige är tidiga med att anamma nya tekniker samtidigt som vi jobbar plattare, snabbare och effektivare i vårt PR-arbete jämfört med många andra europeiska länder.

– De digitala PR-plattformarna är oerhört effektiva, och de som finns på den svenska marknaden är i flera fall operativt världsledande, säger Göran.

Enligt rapporten är videobaserat innehåll tillsammans med material till bloggare och kontakter med ”influencers” huvuderbjudandet inom digitala tjänster från PR-byråerna.

Ser man till de olika plattformarna och deras kostnadseffektivitet, så har traditionell PR tappat från 72 procent till 65 procent till förmån för digital PR som landar på 73 procent. Sett ur ett europeiskt perspektiv är Facebook och Twitter outstanding inom sociala medier sett till kostnadseffektivitet, enligt PRCA:s rapport.

 

Svenskarna och internet

Många står fortfarande utanför den digitala verkligheten

24 timmar i veckan.

Så mycket av vår tid tillbringar vi på internet.

Men fortfarande har 630 000 människor över huvud taget inte tillgång till internet.

Det framgår av den årliga undersökning om svenskarnas internetvanor som Internetstiftelsen i Sverige genomför.

Har du 2,07 datorer och 1,13 surfplattor i ditt hem, tillhör du onekligen genomsnittsmedborgaren.

Och om din åttaåring har en egen smart mobil, är hen inte ensam. 55 procent av alla åttaåringar bär omkring på en sådan.

När Internetstiftelsen i Sverige, IIS, presenterar årets undersökning kring svenskarnas internetvanor, går det också att konstatera att användandet av smarta mobiler är det som ökar allra mest. 78 procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag.

Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fortsätter att öka. 72 procent av tvååringarna använder internet, vilket är en ökning med fem procentenheter sedan förra året. En tredjedel av de allra yngsta barnen använder internet varje dag.

Men mitt i vår allt mer digitaliserade värld finns det ändå ganska många svenskar som helt saknar tillgång till internet. Cirka sju procent, runt 630 000 människor, är aldrig uppkopplade. Enligt IIS-rapporten beror detta i huvudsak på ointresse och till viss del även att tekniken upplevs som krånglig.

Tittar man närmare på de sociala medierna, visar det sig att Facebookanvändandet fortsätter att öka – även om ökningen bromsat in något. 52 procent av internetanvändarna är på Facebook dagligen. Det är bara bland 12–15-åringarna intresset för Facebook minskar.

I den ålderskategorin är det i stället Snapchat som gäller. 69 procent av dessa ungdomar är dagliga snapchatanvändare.

Bland de sociala medierna är det bara twitter som tappar användare, från 22 procent 2015 till 18 procent i år.

För att se hela IIS-rapporten, klicka här.

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11