KBV utvecklar sin kommunikation med film

Kontrollerad Bilverkstad (KBV) – bilbranschens kontrollföretag – har tagit hjälp av Newsroom för att vässa sin kommunikation. Hemsidan har fått ett rejält ansiktslyft med nya texter och nya bilder. Dessutom har företaget tagit fram filmer om verksamheten. Under sommaren har Newsroom producerat tre filmer som används för att informera konsumenter, verkstäder och för att rekrytera nya medarbetare till organisationen. Inspelningarna skedde hos Börjessons Bil i Alingsås i början av juni.

Läs mer här!

Se filmerna:

Film 1

Film 2

Film 3

Skippa Tinderfiltret

Sociala medier – på bara ett decennium har de blivit en lika självklar del av mänsklighetens upplevelser som dansbanor och gammaldags skvaller på kyrkbacken. En del av informationen går att hämta upp på andra sätt, men det är krångligare och tar mer tid. Att det mesta på sociala medier är just av karaktären byskvaller och lättsinnigt tidsfördriv är en viss tröst för den som väljer att stå utanför. Men det hjälps inte, sociala medier levererar ständigt nytt material till det kollektiva medvetandet som gör att outsidern blir lite avskärmad.

En egenskap hos den mer personliga informationen på Tinder, Instagram och Facebook är att den är hopplöst tendentiös. Vi lyfter fram sidor hos oss själva som vi silat genom vårt personliga softfilter. Det är idealiserade självbilder och flåshurtiga officiella statements, det är alla medvetna om och det gör att vi tar emot informationen med skepsis.

Vi litar inte riktigt på vad som beskrivs, det är mer som en sorts underhållning.

Skepsisen smittar av sig på företag och organisationer. Hur ska de kunna nå sina målgrupper med information när alla betraktar mycket av innehållet på nätet som silat genom ett Tinderfilter?

Då krävs det innehåll som andas eftertanke och skärpa för att tränga igenom. Ungefär som trovärdig journalistik, som bygger på kompetent research och som inte bara riktar sökaren mot det som är lagom sockrat.

Businesswoman at work

Övertramp i nya dataskyddsförordningen kan bli mycket kostsamt

25 maj 2018 införs en ny, skärpt dataskyddsförordning avseende hantering av personuppgifter. Den kallas för GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter PuL (personuppgiftslagen).

GDPR är strängare än dagens nationella PuL och övertramp kan bli ekonomiskt mycket kännbara.

Den nya dataskyddsförordningen gäller företag och organisationer som har ett kund-, löne- eller personalregister eller som i andra sammanhang hanterar personuppgifter.

– Alla som hanterar uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person måste sätta sig in i förordningen och vilka konsekvenser den har för verksamheten, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Om det skulle ske övertramp eller om uppgifter skulle missbrukas, kan det bli mycket kostsamt. Företag kan få böter på 20 miljoner euro eller fyra procent av koncernens globala omsättning.

Här är de viktigaste nyheterna i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen:

  • När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst. Det kallas dataportabilitet.
  • Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning).
  • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident).
  • Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.
  • Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.
  • I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av personuppgifter i löpande text och enkla listor, missbruksregeln. Den innebär kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte är kränkande för någon. Den här regeln försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Sådan behandling måste alltså följa förordningens regler.

Källa: Datainspektionen

För mer information, kontakta:

Göran Björklund, 031-712 40 06

170906_Nom_Svart-vit

Newsroomproduktion nominerad till Svenska Publishingpriset – igen!

GE_AR2016Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2016 har ännu en gång gått till final i Svenska Publishingpriset.

– Förra gången, 2015, nådde vi inte riktigt ända fram till seger, men nu håller vi tummarna att det går vägen den här gången, säger Leif Simonsson, projektledare på Newsroom. 

Sedan början av 1990-talet har Populär Kommunikation delat ut Svenska Publishingpriset för lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

Svenska Publishingpriset är Sveriges mest heltäckande kommunikationstävling och omfattar alla etablerade former av kommunikation, såväl tryckt som digital. Juryn bedömer hela den tävlande produkten – inte bara designen.

Newsroomproduktioner har tidigare blivit nominerade till final och alltså även i år. Precis som 2015 är det Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning som är med i den slutliga uppgörelsen i kategorin Print – årsredovisningar allmänägda företag.

– Vi har producerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i tre år och under den perioden har den blivit nominerad två gånger till Svenska Publishingpriset. Det är förstås jättekul och det är en produkt som vi är väldigt stolta över, säger Newsrooms projektledare Leif Simonsson.

Förra året blev Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning 2015 dessutom utsedd till Sveriges näst bästa hållbarhetsredovisning i en tävling arrangerad av Aktuell Hållbarhet.

Den 23 oktober presenteras vinnarna i de olika kategorierna i Svenska Publishingpriset vid en gala i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Leif Simonsson, 031-712 40 11