151210_Ruben

Ruben Östlund utgår från dilemmat

Sedan urminnes tider har människan samlats kring lägerelden för att lyssna på en bra historia. Storytelling blir också en allt viktigare del av content.

Filmskaparen Ruben Östlund använder ofta dilemmat som utgångspunkt för att skapa intresse för sina filmer.

Content marketing handlar i dag allt mer om storytelling, ett sätt för företag att använda berättelser för att få önskad effekt. Grunden i storytelling är att berätta en historia för målgruppen på ett autentiskt och personligt sätt för att ge innebörd till och stärka det egna varumärket.

En bra historia väcker också engagemang, vilket var årets tema på branschseminariet Content Day i Stockholm.

Filmregissören Ruben Östlund, som var en av talarna, berättade om hur han väcker publikens intresse.

– Min affärsidé går ut på att vara helt transparent. Jag har en metod när jag utvecklar mina filmer som innebär att jag gärna berättar om innehållet i förväg och pitchar mina idéer för att få feedback och se om det funkar, säger Ruben Östlund.

Grundidén i berättelsen är ofta att skapa en konflikt och bryta normer och konventioner för att provocera åskådaren.

– Jag tycker om när man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig i olika situationer och vill utforska vilka mekanismer som gör att vi agerar på ett visst sätt. Det handlar ofta om skam och rädsla inför att tappa ansiktet samt att våga utmana den rädslan.

För att få inspiration kring sådana situationer googlar han mycket och tittar på olika klipp från youtube. Men det kan också handla om självupplevda situationer eller vänners berättelser som han utvecklar.

– Det finns ett stort värde i att gå till sig själv och hålla bollen nära sig. För att lyckas med en bra historia måste du våga lita på att det som ger dig lust och det du själv är intresserad av också är allmängiltigt och väcker andras intresse.

 

För mer information, kontakta

Erica Holm, 031-712 40 03