Bildrättigheter bild

Mycket att tänka på vid bildpublicering

maqs

En bild säger mer än tusen ord.

Men en bild kan också ställa till mycket problem om den används felaktigt.

– Innan man använder en bild i marknadsföringssammanhang måste man säkerställa rätten att använda bilden som sådan, men också att man har rätt att använda den i det aktuella sammanhanget, säger Maria Winckler, advokat och upphovsrättsexpert på MAQS Advokatbyrå.

Frågan är vad lagen om bildpublicering egentligen säger.

Newsroom tog hjälp av Maria Winckler, advokat och upphovsrättsexpert på MAQS Advokatbyrå, för att reda ut frågorna:

– Det finns ett kort svar och ett svar som är en hel föreläsning. Det korta svaret är att man aldrig ska använda en bild utan tillåtelse. Det kan röra sig om tillåtelse från flera olika personer eller företag, så som fotograf, bildbyrå och i vissa fall från personer som syns i bilden och som går att identifiera.

Om jag tar en bild som ska användas i exempelvis en kundtidning från, låt oss säga, invigningen av Julstaden i Göteborg – måste jag ha godkännande från alla identifierbara personer?

– För att vara på säkra sidan, ja. En kundtidning anses ofta vara marknadsföring, och för att få lov att använda namn och bild på någon, oavsett om personen är känd eller inte, i marknadsföring, så behöver man inhämta den berörda personens samtycke.

Kan jag använda samma bild i andra reklam- och marknadsföringssammanhang, exempelvis en annons?

– Det beror på hur du formulerar samtycket. Vill du kunna använda bilden i flera olika sammanhang, ska samtycket formuleras på ett sådant sätt att alla aktuella sammanhang omfattas av det.

Är det samma regler som gäller på internet, exempelvis hemsidor och sociala medier?

– Ja. Men länge har det rått en slags ”låt-gå-inställning” vad gäller användning av bilder på internet. Många företag är mindre noggranna när det kommer till att hämta bilder från internet, såväl som att använda bilder där. Men faktum är att samma regler som gäller för exempelvis tryckt material, gäller också på internet.

– Något som har fått mer och mer uppmärksamhet på senare tid är hantering av personuppgifter på internet. En bild på en person som går att identifiera, utgör en så kallad personuppgift och måste hanteras i enlighet med personuppgiftslagen. En sådan bild får aldrig användas i ett kränkande sammanhang. Det innebär till exempel att ett företag som publicerar en bild på en person på internet, exempelvis på en facebooksida, har en skyldighet att ta bort kränkande kommentarer som lämnas i anslutning till bilden.

Om jag köpt en bild av en byrå eller frilansfotograf – har jag rätt att använda den hur som helst?

– Det styrs av vad du har kommit överens om med byrån eller fotografen. En köpt bild får alltså bara användas på det sätt och under den tid, som man fått tillåtelse till från byrån eller fotografen.

Här är Marias tips på bra länkar om du vill läsa mer om bildpublicering på internet och lagen om namn och bild i reklam:

Datainspektionen om publicering på internt

Lagen om namn och bild i reklam

 

För mer information, kontakta

Jeanette Larsson, 031-712 40 16