USA

Hillary Clinton vinner väljare med genomtänkt content

Presidentvalet i USA präglas av kampen om att vinna röster på alla uppkomliga sätt. Hillary Clinton använder sig i stor utsträckning av frivilliga dörrknackare. Deras besök och dialoger är noggrant planerade och styrda utifrån datadrivna, skräddarsydda mikrokampanjer samt psykologisk, sociologisk och beteendevetenskaplig forskning.

Ett omtalat experiment utfört av Yale University 1998 visade att dörrknackning är fullständigt överlägset jämfört med andra metoder som brev och telefonsamtal. Dessutom ska det inte vara betalda kampanjarbetare utan volontärer från samma områden som väljarbesöken görs i – med likadan bakgrund blir interaktionen i mötena bäst.

Det gäller alltså att kartlägga väljarna och deras beteenden så mycket som möjligt: Vilka tidningar läser de? Vilka TV-program ser de på? Vilka organisationer stöder de ekonomiskt?

Barack Obama sägs vara en föregångare när det gäller att ta reda på väljarnas profiler. Och enligt en artikel i Modern Psykologi (nr 9 2016) går Hillary Clinton i samma fotspår.

Mikrokampanjer – microtargeting – spelade stor roll för att Barack Obama skulle ta makten i USA. Det går ut på att när man vet så mycket som möjligt om en mindre grupp väljare skickas riktade meddelanden och budskap till dem. Informationsinsamlandet och enkäter kan exempelvis göras via sociala medier som Facebook. I USA är det också tillåtet att hämta ut register över väljarna hos valmyndigheten och få tillgång till namn, rösthistoria, och eventuell partiregistrering, men det går inte i Sverige där valsekretessen är helig.

Utifrån insamlad data delas sedan de undersökta väljarna in i olika kategorier, men också med hjälp av psykologer, så att slutresultatet blir ett mindre antal personlighetstyper av väljare som ”hetsig konservativ” och ”blyg liberal”. Därefter kan specifik propaganda öronmärkas för respektive kategori.

Traditionella metoder som TV-debatter, reklamfilmer och svulstiga tal har alltså mindre betydelse än det personliga mötet. Men Donald Trump kör ändå på i bombastisk stil i just den traditionella fåran. Plus att han enligt artikeln i Modern Psykologi går mycket på sin magkänsla samt spelar på folks rädsla för döden.

I det första fallet får vi antagligen förklaringen till hans märkliga och hätska utspel mot kreti och pleti. I det andra fallet påstår han att terrorism, förstörelse och svaghet med mera beror på hans politiska motsåndare, och att bara han kan systemet och därmed är den ende som kan skydda folket. Och det fungerar – efter varje terrordåd går Donald Trumps opinionsiffror upp.

Contenttrender

Vad trendar inom content? Vi tittar i spåkulan

Livesändningar på nätet och sköna snubbar som grillar. Det är två trender inom content som kommer starkt nästa år.

I alla fall om man ska tro de 28 experter som uttalat sig på Market Insider Groups webbsida.

Vi har läst och sammanfattat deras spådomar.

 

En nöjd kund slår allt

Med en smartphone i handen har varje person blivit en potentiell marknadsförare. En nöjd kund är den bästa (och billigaste) reklamen ett företag kan få. Att förmå vanligt folk att bli ens ambassadör kommer bli viktigt 2017.

Livesändningar och event

Eftersom det finns mer information i omlopp än någonsin tidigare, är det viktigt att vara unik, sticka ut och skapa förväntningar – till exempel genom event och livesändningar. Facebooks nya live-funktion har gett utvecklingen en rejäl skjuts framåt.

Alla vill göra affärer med trevliga typer

Det personliga får genomslag på nätet – det är ingen nyhet. Men enligt Matt Heinz, chef på Heinz Marketing, är det värt att understryka detta än en gång. ”Jag har blivit angenämt chockerad över det positiva genomslag jag har fått genom att publicera statusuppdateringar om renoveringen av vårt gårdshus och om mina grillkvällar.”

Vi går från fiktion till fakta

Alla ägnar sig redan åt storytelling, men 2017 kommer berättandet att skifta fokus från vackra sagor till ett mer avskalat, dokumentärt berättande. Något som har beröringspunkter med möjligheten att sända live på webben.

Content blir en vara i sig

Företag och varumärken kommer inte längre att bete sig som medieföretag – de kommer att bli medieföretag och ge ut tidningar och filmer som konkurrerar med traditionella produktioner. Nike och Sports Illustrated kommer i framtiden att slåss om samma annonsintäkter liksom datorföretaget Intel och tekniktidskriften Wired.

Här kan du läsa texten i sin helhet.

Version 2

Fem frågor till Anders Källström, ordförande för tankesmedjan Sustainability Circle

Hållbarhetsredovisningar blir ett krav för stora och medelstora företag* nästa år, hur ser du på det?

– Politiker litar inte riktigt på att företag arbetar hållbart och vill därför sätta tryck på dem. Det är inte okej om företag förbrukar det samhälle och den natur de måste bruka, därför är kravet på transparens legitimt.

Är företag för kortsiktiga?

– VD:ar som sitter i tre år tänker inte på hur vi ska få fler tioåringar att vilja bli ingenjörer eller hur vi ska få bra infrastruktur på 2020-talet. De tänker på nästa resultaträkning. Jag kan känna irritation över hur kortsiktigt alla möjliga saker hanteras, även samhällsfrågor i övrigt.

Vad vinner företagen på att arbeta hållbart på lång sikt?

– De traditionella konkurrensmedlen som prestanda, design, service och identitet via ett varumärke är i dag hårt utnyttjade. Därför letar företagen efter nya konkurrensmedel. Ett sådant är att överföra en feelgood-känsla till kunden genom att produkten, och det sätt som den är producerad på, är hållbar.

Om ett företag tycker att ”vi klarar oss utan att jobba hållbart” – vad riskerar det?

– Dels att förlora kunder, dels att anställda och investerare hellre vänder sig till konkurrenter som erbjuder den där feelgood-känslan.

Du låter lite pessimistisk?

– Men det är tvärtom, jag är optimist och framtidsintresserad. De problem som vi människor står inför går att lösa. Och vi löser dem just nu. Ingenjörerna har lösningar på de flesta av våra problem, bara vi ger dem ekonomiska förutsättningar. Så mitt tips till mänskligheten är: Ring en ingenjör!

 

Fotnot: Den 31 maj höll Anders Källström ett uppskattat föredrag om hållbarhetsredovisning för några av Newsrooms kunder.

 

* Svenska företag som uppfyller två av tre av följande kriterier måste hållbarhetsredovisa från och med räkenskapsåret 2017:

 • En balansomslutning på minst 20 miljoner euro.
 • En nettoomsättning på minst 40 miljoner euro.
 • Minst 250 anställda.
Hållbarhetsarbete

Tips för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

 • Se till att påbörja arbetet i god tid och att det finns en intern projektledare som får huvudansvaret för processen. Olika deadlines får inte vara för tidsmässigt snäva.
 • Bestäm mål och syfte med hållbarhetsredovisningen och gör en målgruppsanalys. Att bestämma mål och syfte ger god hjälp att utforma hållbarhetsinformationen.
 • Förankra arbetet internt – både hos ledningen och övriga medarbetare – och gör uppgiftslämnarna delaktiga i arbetet.
 • Ha en dialog med era intressenter för att fånga upp viktiga frågor. Det kan vara med exempelvis ägare, medarbetare, fackliga organisationer, kunder, ideella intresseorganisationer och leverantörer. Då kan väsentliga hållbarhetsfrågor fångas upp. Det är viktigt att de är delaktiga och att de känner att de har möjlighet att påverka ert hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Close up of businessman holding frame with recycle sign

Tips för en framgångsrik hållbarhetskommunikation

 • Bestäm hur hållbarhetsredovisningen ska presenteras – som en separat rapport, en del av årsredovisningen eller om den ska vara integrerad. Ska den följa något ramverk, exempelvis Global Reporting Initiativ (GRI) och FN:s Global Compact? Ska den revideras genom en oberoende granskning?
 • Kommunicera de fastställda visionerna samt de övergripande målen och strategierna för de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Beskriv även vilka utmaningar, risker och möjligheter företaget står inför.
 • Vilket tilltal och bildspråk ska den ha? Texterna måste målgruppsanpassat. Ett enkelt språk med direkt tilltal är en grundregel.
 • Hållbarhetsredovisningen ska utformas i linje med företagets övriga kommunikation. Det ska gå att känna igen sig i företagets grafiska profil.
 • Den ska genomsyras av trovärdighet, ärlighet, relevans och balans. Det ska exempelvis inte bara vara blommor och glada ansikten på bilderna.
 • Tänk igenom vilka nyckeltal och väsentliga punkter som går att illustrera med grafer, tabeller och diagram. Detta gör hållbarhetsredovisningen ännu mer lättläst.

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning

Andraplats i Årets Bästa Hållbarhetsredovisning

Göteborg Energis Maud Backman, affärsstrateg, och Karin Björkman, miljöstrateg, med diplomet som intygar andraplatsen i tävlingen Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016.

Göteborg Energis Maud Backman, affärsstrateg, och Karin Björkman, miljöstrateg, med diplomet som intygar andraplatsen i tävlingen Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016.

När Aktuell Hållbarhet i början av juni presenterade vinnarna i Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016, blev det en mycket fin andraplats för Göteborg Energis bidrag.

– Fantastiskt roligt och en riktig fjäder i hatten, säger Leif Simonsson, projektledare för Newsrooms produktionsgrupp.

I konkurrens med 146 inlämnade bidrag i totalt tre klasser blev det en andraplats för Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i tävlingen. Den arrangeras av Aktuell Hållbarhet som är en sammanslagning av Miljöaktuellt och MiljöRapporten och är Nordens största och ledande kunskaps- och medieföretag inom miljö, hållbarhet och CSR.

– Med tanke på den hårda konkurrensen bland bidragen, går det inte att vara annat än glad och stolt över placeringen. Vi har producerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i två år och utmärkelsen är ett bevis på att det arbete som vi, tillsammans med alla inblandade på Göteborg Energi, lagt ned har varit rätt, säger Leif Simonsson.

I klassen ”Offentlig sektor och statliga bolag” utsågs Swedfunds hållbarhetsredovisning till den bästa, följt av Göteborg Energi och Jernhusen.

Det som bland annat utmärkte Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning var, enligt jurymedlemmen Sabina Du Rietz (docent, department of accounting, auditing and law vid Handelshögskolan i Norge) att företagets samhällsnytta tydliggjorts på ett mycket bra sätt.

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning

Newsroomproduktion nominerat till Årets bästa Hållbarhetsredovisning

I konkurrens med över 150 hållbarhetsredovisningar, har Aktuell Hållbarhet nominerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisningen som en av totalt sex finalister till den stora utmärkelsen ”Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016”.

– Otroligt roligt och hedrande. Vi försöker, tillsammans med ansvariga på Göteborg Energi, hela tiden utveckla produkten och det här är ett kvitto på att vi har gjort rätt, säger Leif Simonsson, projektledare på Newsroom.

Det är i klassen ”Offentlig sektor och statliga bolag” som Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning nominerats till finalen. Utöver denna klass, finns ytterligare bara en kategori och totalt har endast sex hållbarhetsredovisningar gått vidare till final – tre i varje klass.

– Jättekul. Det är en bekräftelse att vi arbetar på rätt sätt och att vi lyckas beskriva vårt hållbarhetsarbete på ett bra sätt, säger Maud Backman, affärsstrateg på Göteborg Energi och ansvarig för företagets hållbarhetsnätverk.

– Den här nomineringen stärker hela vårt team, säger hon.

Newsroom har producerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning de två senaste åren och det är också andra gången den nominerats till en finaltävling.

– Förra året nominerades den till final i tävlingen Svenska Publishingpriset där vi tog en fin tredjeplats. Då var kriterierna lite annorlunda – en sammanvägning av bland annat design, text och visuellt helhetsintryck. Nu är det fokus på hur arbetet med hållbarhetsfrågorna på företagen presenteras och med den här finalnomineringen står det klart att vi tillsammans lyckats väldigt bra, säger Leif Simonsson, projektledare och skribent på Newsroom.

Torsdag 2 juni kommer vinnarna att presenteras i samband med en heldagskonferens som Aktuell Hållbarhet arrangerar i Stockholm.

 

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11

 

Fotnot: Aktuell Hållbarhet är en sammanslagning av Miljöaktuellt och MiljöRapporten och är Nordens största och ledande kunskaps- och medieföretag inom miljö, hållbarhet och CSR.

Mad Men på svenska

Tv-serien Mad Men är saknad av många. Men 60-talets reklamvärld har fångats av fler. 1966 följde SVT arbetet på Lintas Reklambyrå i Stockholm. Resultatet blev filmen ”Reklamfolk” som ligger ute på SVT:s Öppet arkiv.

Här möter vi dåtidens hipsters med Simon Brehm-skägg, mörka kavajer, smala slipsar till vita syntetskjortor och Lena Larsson-bågade glasögon. Monica Zetterlund flimrar förbi under en förförisk fotosession för Lux-tvålens förtjänster.
Cigarettröken ligger tung över de svartvita bildrutorna.
Arbetsmetoderna har förstås förändrats – här ritas ännu annonsoriginal med penna och linjal, och ljudspåret till reklamfilm görs i realtid med stoppur och bakgrundsmusik på rullbandare. Annars är mycket sig likt: Svengelskan, problemställningarna, reklamkritiken.

Amerikanen Jason Kirby, som arbetar tillfälligt på byrån, spår att Sverige kommer att ha reklam-tv inom 3-5 år. I verkligheten skulle det dröja drygt 20. Programmets producent Lennart Ehrenborg kom senare att göra en uppmärksammad dokumentär om Thor Heyerdahls Ra-expedition, för vilken han nominerades för en Oscar. I år fyller han 93.

Lintas Rekambyrå då? Efter flera sammanslagningar, bland annat med Lowe Brindfors, lades den ned 2006.

Se filmen:
http://www.oppetarkiv.se/video/1114144/reklamfolk

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning

Göteborg Energi redovisar sitt hållbarhetsarbete

Nya regler av icke finansiell information, så kallad hållbarhetsredovisning, väntas träda i kraft 1 juli i år.

– Det innebär att det kommer att ställas betydligt större redovisningskrav på företag eller koncerner med över 250 anställda eller en nettoomsättning över 350 miljoner kronor, säger Leif Simonsson, account director på Newsroom och som ansvarat för projektledningen av Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning som nyligen publicerades.

En hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen. Redovisningen ska visa vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.

Göteborg Energi har sedan flera år tillbaka varit aktiv i sitt hållbarhetsarbete och Newsroom har varit ansvarig för företagets års- och hållbarhetsredovisning de två senaste åren.

– Vi har följt GRI:s1) ramverk där uppnådda resultat mot bakgrund av organisationens åtaganden, strategier och hållbarhetsstyrning ska redovisas. Därmed uppfylls också alla uppställda krav för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla, säger Leif Simonsson.

Här kan du läsa en blädderbar PDF av Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning.

1) GRI står för Global Reporting Initiative.

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Göteborgs Stads årsredovisning 2015

Göteborgs Stads årsredovisning publicerad

Newsroom har för sjätte året producerat Göteborgs Stads årsredovisning i både tryckt och digitalt format.

– Vi har ansvarat för formgivning av den tryckta och totalproduktion av den digitala versionen. En årsredovisning är en komplex produkt och den digitala lösningen vi har tagit fram ger utrymme för smarta korshänvisningar, säger Newsrooms vd Gun Rosendahl.

Förutom Göteborgs Stads årsredovisning, producerar Newsroom bland annat Värmdö kommuns digitala årsredovisning.

Så sent som förra veckan antogs årsredovisningen av Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

Här kan du se den tryckta versionen i PDF-format och här hittar du den digitala årsredovisningen.

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04