Version 2

Fem frågor till Anders Källström, ordförande för tankesmedjan Sustainability Circle

Hållbarhetsredovisningar blir ett krav för stora och medelstora företag* nästa år, hur ser du på det?

– Politiker litar inte riktigt på att företag arbetar hållbart och vill därför sätta tryck på dem. Det är inte okej om företag förbrukar det samhälle och den natur de måste bruka, därför är kravet på transparens legitimt.

Är företag för kortsiktiga?

– VD:ar som sitter i tre år tänker inte på hur vi ska få fler tioåringar att vilja bli ingenjörer eller hur vi ska få bra infrastruktur på 2020-talet. De tänker på nästa resultaträkning. Jag kan känna irritation över hur kortsiktigt alla möjliga saker hanteras, även samhällsfrågor i övrigt.

Vad vinner företagen på att arbeta hållbart på lång sikt?

– De traditionella konkurrensmedlen som prestanda, design, service och identitet via ett varumärke är i dag hårt utnyttjade. Därför letar företagen efter nya konkurrensmedel. Ett sådant är att överföra en feelgood-känsla till kunden genom att produkten, och det sätt som den är producerad på, är hållbar.

Om ett företag tycker att ”vi klarar oss utan att jobba hållbart” – vad riskerar det?

– Dels att förlora kunder, dels att anställda och investerare hellre vänder sig till konkurrenter som erbjuder den där feelgood-känslan.

Du låter lite pessimistisk?

– Men det är tvärtom, jag är optimist och framtidsintresserad. De problem som vi människor står inför går att lösa. Och vi löser dem just nu. Ingenjörerna har lösningar på de flesta av våra problem, bara vi ger dem ekonomiska förutsättningar. Så mitt tips till mänskligheten är: Ring en ingenjör!

 

Fotnot: Den 31 maj höll Anders Källström ett uppskattat föredrag om hållbarhetsredovisning för några av Newsrooms kunder.

 

* Svenska företag som uppfyller två av tre av följande kriterier måste hållbarhetsredovisa från och med räkenskapsåret 2017:

 • En balansomslutning på minst 20 miljoner euro.
 • En nettoomsättning på minst 40 miljoner euro.
 • Minst 250 anställda.
Hållbarhetsarbete

Tips för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

 • Se till att påbörja arbetet i god tid och att det finns en intern projektledare som får huvudansvaret för processen. Olika deadlines får inte vara för tidsmässigt snäva.
 • Bestäm mål och syfte med hållbarhetsredovisningen och gör en målgruppsanalys. Att bestämma mål och syfte ger god hjälp att utforma hållbarhetsinformationen.
 • Förankra arbetet internt – både hos ledningen och övriga medarbetare – och gör uppgiftslämnarna delaktiga i arbetet.
 • Ha en dialog med era intressenter för att fånga upp viktiga frågor. Det kan vara med exempelvis ägare, medarbetare, fackliga organisationer, kunder, ideella intresseorganisationer och leverantörer. Då kan väsentliga hållbarhetsfrågor fångas upp. Det är viktigt att de är delaktiga och att de känner att de har möjlighet att påverka ert hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Close up of businessman holding frame with recycle sign

Tips för en framgångsrik hållbarhetskommunikation

 • Bestäm hur hållbarhetsredovisningen ska presenteras – som en separat rapport, en del av årsredovisningen eller om den ska vara integrerad. Ska den följa något ramverk, exempelvis Global Reporting Initiativ (GRI) och FN:s Global Compact? Ska den revideras genom en oberoende granskning?
 • Kommunicera de fastställda visionerna samt de övergripande målen och strategierna för de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Beskriv även vilka utmaningar, risker och möjligheter företaget står inför.
 • Vilket tilltal och bildspråk ska den ha? Texterna måste målgruppsanpassat. Ett enkelt språk med direkt tilltal är en grundregel.
 • Hållbarhetsredovisningen ska utformas i linje med företagets övriga kommunikation. Det ska gå att känna igen sig i företagets grafiska profil.
 • Den ska genomsyras av trovärdighet, ärlighet, relevans och balans. Det ska exempelvis inte bara vara blommor och glada ansikten på bilderna.
 • Tänk igenom vilka nyckeltal och väsentliga punkter som går att illustrera med grafer, tabeller och diagram. Detta gör hållbarhetsredovisningen ännu mer lättläst.

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning

Andraplats i Årets Bästa Hållbarhetsredovisning

Göteborg Energis Maud Backman, affärsstrateg, och Karin Björkman, miljöstrateg, med diplomet som intygar andraplatsen i tävlingen Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016.

Göteborg Energis Maud Backman, affärsstrateg, och Karin Björkman, miljöstrateg, med diplomet som intygar andraplatsen i tävlingen Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016.

När Aktuell Hållbarhet i början av juni presenterade vinnarna i Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016, blev det en mycket fin andraplats för Göteborg Energis bidrag.

– Fantastiskt roligt och en riktig fjäder i hatten, säger Leif Simonsson, projektledare för Newsrooms produktionsgrupp.

I konkurrens med 146 inlämnade bidrag i totalt tre klasser blev det en andraplats för Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i tävlingen. Den arrangeras av Aktuell Hållbarhet som är en sammanslagning av Miljöaktuellt och MiljöRapporten och är Nordens största och ledande kunskaps- och medieföretag inom miljö, hållbarhet och CSR.

– Med tanke på den hårda konkurrensen bland bidragen, går det inte att vara annat än glad och stolt över placeringen. Vi har producerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i två år och utmärkelsen är ett bevis på att det arbete som vi, tillsammans med alla inblandade på Göteborg Energi, lagt ned har varit rätt, säger Leif Simonsson.

I klassen ”Offentlig sektor och statliga bolag” utsågs Swedfunds hållbarhetsredovisning till den bästa, följt av Göteborg Energi och Jernhusen.

Det som bland annat utmärkte Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning var, enligt jurymedlemmen Sabina Du Rietz (docent, department of accounting, auditing and law vid Handelshögskolan i Norge) att företagets samhällsnytta tydliggjorts på ett mycket bra sätt.

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning

Newsroomproduktion nominerat till Årets bästa Hållbarhetsredovisning

I konkurrens med över 150 hållbarhetsredovisningar, har Aktuell Hållbarhet nominerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisningen som en av totalt sex finalister till den stora utmärkelsen ”Årets Bästa Hållbarhetsredovisning 2016”.

– Otroligt roligt och hedrande. Vi försöker, tillsammans med ansvariga på Göteborg Energi, hela tiden utveckla produkten och det här är ett kvitto på att vi har gjort rätt, säger Leif Simonsson, projektledare på Newsroom.

Det är i klassen ”Offentlig sektor och statliga bolag” som Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning nominerats till finalen. Utöver denna klass, finns ytterligare bara en kategori och totalt har endast sex hållbarhetsredovisningar gått vidare till final – tre i varje klass.

– Jättekul. Det är en bekräftelse att vi arbetar på rätt sätt och att vi lyckas beskriva vårt hållbarhetsarbete på ett bra sätt, säger Maud Backman, affärsstrateg på Göteborg Energi och ansvarig för företagets hållbarhetsnätverk.

– Den här nomineringen stärker hela vårt team, säger hon.

Newsroom har producerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning de två senaste åren och det är också andra gången den nominerats till en finaltävling.

– Förra året nominerades den till final i tävlingen Svenska Publishingpriset där vi tog en fin tredjeplats. Då var kriterierna lite annorlunda – en sammanvägning av bland annat design, text och visuellt helhetsintryck. Nu är det fokus på hur arbetet med hållbarhetsfrågorna på företagen presenteras och med den här finalnomineringen står det klart att vi tillsammans lyckats väldigt bra, säger Leif Simonsson, projektledare och skribent på Newsroom.

Torsdag 2 juni kommer vinnarna att presenteras i samband med en heldagskonferens som Aktuell Hållbarhet arrangerar i Stockholm.

 

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11

 

Fotnot: Aktuell Hållbarhet är en sammanslagning av Miljöaktuellt och MiljöRapporten och är Nordens största och ledande kunskaps- och medieföretag inom miljö, hållbarhet och CSR.

Mad Men på svenska

Tv-serien Mad Men är saknad av många. Men 60-talets reklamvärld har fångats av fler. 1966 följde SVT arbetet på Lintas Reklambyrå i Stockholm. Resultatet blev filmen ”Reklamfolk” som ligger ute på SVT:s Öppet arkiv.

Här möter vi dåtidens hipsters med Simon Brehm-skägg, mörka kavajer, smala slipsar till vita syntetskjortor och Lena Larsson-bågade glasögon. Monica Zetterlund flimrar förbi under en förförisk fotosession för Lux-tvålens förtjänster.
Cigarettröken ligger tung över de svartvita bildrutorna.
Arbetsmetoderna har förstås förändrats – här ritas ännu annonsoriginal med penna och linjal, och ljudspåret till reklamfilm görs i realtid med stoppur och bakgrundsmusik på rullbandare. Annars är mycket sig likt: Svengelskan, problemställningarna, reklamkritiken.

Amerikanen Jason Kirby, som arbetar tillfälligt på byrån, spår att Sverige kommer att ha reklam-tv inom 3-5 år. I verkligheten skulle det dröja drygt 20. Programmets producent Lennart Ehrenborg kom senare att göra en uppmärksammad dokumentär om Thor Heyerdahls Ra-expedition, för vilken han nominerades för en Oscar. I år fyller han 93.

Lintas Rekambyrå då? Efter flera sammanslagningar, bland annat med Lowe Brindfors, lades den ned 2006.

Se filmen:
http://www.oppetarkiv.se/video/1114144/reklamfolk

Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning

Göteborg Energi redovisar sitt hållbarhetsarbete

Nya regler av icke finansiell information, så kallad hållbarhetsredovisning, väntas träda i kraft 1 juli i år.

– Det innebär att det kommer att ställas betydligt större redovisningskrav på företag eller koncerner med över 250 anställda eller en nettoomsättning över 350 miljoner kronor, säger Leif Simonsson, account director på Newsroom och som ansvarat för projektledningen av Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning som nyligen publicerades.

En hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen. Redovisningen ska visa vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.

Göteborg Energi har sedan flera år tillbaka varit aktiv i sitt hållbarhetsarbete och Newsroom har varit ansvarig för företagets års- och hållbarhetsredovisning de två senaste åren.

– Vi har följt GRI:s1) ramverk där uppnådda resultat mot bakgrund av organisationens åtaganden, strategier och hållbarhetsstyrning ska redovisas. Därmed uppfylls också alla uppställda krav för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla, säger Leif Simonsson.

Här kan du läsa en blädderbar PDF av Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning.

1) GRI står för Global Reporting Initiative.

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Göteborgs Stads årsredovisning 2015

Göteborgs Stads årsredovisning publicerad

Newsroom har för sjätte året producerat Göteborgs Stads årsredovisning i både tryckt och digitalt format.

– Vi har ansvarat för formgivning av den tryckta och totalproduktion av den digitala versionen. En årsredovisning är en komplex produkt och den digitala lösningen vi har tagit fram ger utrymme för smarta korshänvisningar, säger Newsrooms vd Gun Rosendahl.

Förutom Göteborgs Stads årsredovisning, producerar Newsroom bland annat Värmdö kommuns digitala årsredovisning.

Så sent som förra veckan antogs årsredovisningen av Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

Här kan du se den tryckta versionen i PDF-format och här hittar du den digitala årsredovisningen.

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Reklamkakan

Native advertising omsatte 100 miljoner 2015

För första gången kan IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, presentera ekonomiska siffror för så kallade textannonser på digitala plattformar, populärt benämnt native advertising. Enligt IRM omsatte det snabbväxande området inom content marketing, innehållsmarknadsföring, 100 miljoner kronor under 2015.

Detta ska jämföras med dagspressens annonsmarknad som omsatte fem miljarder kronor under 2015.

I sin årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2015” definierar IRM native advertising som ”köpt reklamplats och produktion inom displayannonsering som är utformad som sajtens eget utseende, funktion och/eller innehåll”.

– Native advertising, såväl tryckt som digitalt, är ett växande område inom content marketing. Det växer i takt med att allt fler reklam- och kommunikationsköpare upptäcker fördelarna med content marketing kontra traditionell reklam. Därför ska det bli intressant att se IRM:s siffror nästa år, säger Gun Rosendahl, vd för Newsroom.

Läs mer om svensk reklammarknad 2015: www.irm-media.se

Sociala medier

Så blir du sociala medier-smart

Att skaffa konton på Facebook, Twitter och Instagram är lätt. Att bestämma vad man ska göra med dem är svårare.

Newsroom har samlat tio tips som kan vara bra att ha i bakhuvudet när du lägger upp din sociala medier-strategi.

KANALER. Att försöka synas överallt samtidigt blir lätt övermäktigt. Ta istället reda på var de personer som du framför allt vill nå är aktiva.

LÄSARE. Skapa en eller flera idealläsare: vad är de intresserade att läsa om? Då blir det lättare att utforma ditt innehåll.

SYFTE. Vill du stärka ditt varumärke, stärka relationen till dina kunder eller dra trafik till webbsidan etcetera? Det ena utesluter inte det andra, men försök att fokusera på en eller två målsättningar. Om du spretar för mycket kommer genomslaget att bli sämre.

FÖREBILDER. Studera hur dina konkurrenter gör. I vilka kanaler finns de? Vad publicerar de för innehåll? Vilken typ av publiceringar får störst genomslag? Amatörer lånar, genier stjäl…

PLANERA. Tänk redaktionellt. Upprätta en publiceringskalender och bestäm vad som ska ut den kommande veckan eller veckorna. Vad är på gång som kan vara värt att dela med dina följare?

DELA. När du publicerar något vill du så klart att folk ska gilla det och dela vidare. Glöm då inte att själv dela och gilla bra grejer som andra publicerar.

INTERAGERA. Svara folk som kommenterar dina inlägg. Blir kommunikationen enkelspårig framstår du som en robot och missar det sociala i sociala medier.

ENGAGERA. Det bästa innehållet är personligt och engagerande. Visa hellre upp arbetet med en ny produkt – ta med läsarna bakom kulisserna – istället för att bara presentera det färdiga resultatet.

KONKRETISERA. Om dina inlägg blir för reklamaktiga uppfattas de lätt som irritationsmoment i flödet. Dela med dig av din kompetens och dina tjänster med konkreta exempel och tips.

DEN RÖDA TRÅDEN. Skissa på ett antal huvudbudskap som du vill kommunicera. Var personlig men spreta inte för mycket, låt samtliga texter, bilder och videoklipp på något sätt genomsyras av din kärnverksamhet.