content

Så jobbar du med content marketing på rätt sätt

Content marketing är hett just nu – men vad innebär det egentligen?
– För oss som producerar en stor mängd redaktionellt innehåll till olika kanaler är det inte något nytt, i stället är det begreppet content marketing som är det nya, säger Mona Höynä-Carlsson, PR-konsult på Newsroom.

Det handlar om innehåll, snarare än kanaler som det länge varit starkt fokus på.
Mycket möda läggs i dag på val av kanaler. Ska vi satsa på Facebook, Twitter eller andra medier? Content marketing lyfter i stället fram innehållet – och målgrupperna – som det viktiga. Genom att skapa intressant innehåll och ha med detta dit målgrupperna söker sig ökar träffsäkerheten.
– Content marketing är helt enkelt en planerad metod för att producera innehåll som är relevant och värdeskapande för kunden, säger Mona och ger några råd:

• Jobba med innehållet i dina egna kanaler.
• Ta reda på var målgruppen letar efter information som den behöver/vill ha.
• Bygg kundtillströmningen till dina egna kanaler genom att bjuda på intressant innehåll i stället för att försöka sälja in dina produkter och tjänster.
• Dela med dig av din kunskap.

För mer information, kontakta:
Mona Höynä-Carlsson, 031-712 40 09

Newsroom tog nyligen andraplatsen i klassen för contentbyråer i tävlingen Årets Byrå 2013.

automassan2

Automässan skapade förväntningar i sociala medier

120 timmar före Automässans start öppnades kranarna i sociala medier för att stegra intresset och för att driva besökare till branschmässan.
– En viktig del av PR-arbetet är att skapa förväntningar och där spelar snabba sociala medier en allt viktigare roll, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom, som tillsammans med kollegan Helena Fogelberg, specialist på digitala medier, svarade för kampanjen.

Den 15-18 januari genomfördes branschmässan Automässan på Svenska Mässan i Göteborg. Newsroom fick i uppdrag att genomföra en heltäckande PR-kampanj. Genom att öka närvaron i sociala medier i kanaler som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Spotify har utslaget varit mycket positivt. Facebooksidans räckvidd är nästan 40 000 mottagare och inläggen har genererat över 8 000 aktiva klick.
– Vi ville ha interaktion från både utställare och besökare i de olika kanalerna, att man som utställare visade produktnyheter eller att man som besökare visade att man var på plats. Det har vi lyckats med, säger Helena Fogelberg.

Automässan är smått unik som marknads- och mötesplats för bilverkstäder och bildelsgrossister. I en bransch med knappt 35 000 anställda besökte drygt 15 000 mässan.

Sociala medier är också en utmärkt möjlighet att snabbt kommunicera med utställarna. Under Automässans första dag gjorde Newsroom en film som lades ut på Svenska Mässans Youtube-kanal under eftermiddagen.
– Timing är A och O för ett framgångsrikt PR-arbete. Genom att visa filmen direkt efter första mässdagen får utställarna en bekräftelse på sitt deltagande, förklarar Helena Fogelberg.
Se filmen från Automässan här.

Newsrooms PR-insatser under Automässan:
• Administrera Automässans Facebooksida
• Uppdatera flödet på Instagram och Twitter samt pusha för hashtaggen #automassan2014
• Distribuera spellista på Spotify
• Arrangera tävling på Instagram för utställarna där priset är en radiostyrd bil i värstingutförande
• Bilda en Linkedin-grupp för fordonseftermarknad
• Producera film från mässan till Svenska Mässans Youtube-kanal
• Tryckt dagligt nyhetsbrev (fyra nummer) till utställarna
• Fotografering till pressunderlag, sociala medier och nyhetsbrev
• Redaktionellt innehåll webbplats
• Besökar- och utställarintervjuer
• Traditionella pr-insatser (pressträffar, pressmeddelanden)
• Rådgivning och strategisk kommunikation

För mer information, kontakta: Göran Björklund, 031-712 40 06

Rear view of luxury car

Automässan växlar upp med kampanj i sociala medier

Newsroom har fått i uppdrag att utveckla närvaron i sociala medier inför och under Automässan i Göteborg. Newsroom har sedan tidigare det övergripande PR-uppdraget för mässan.
– Vi kommer att finnas i kanaler som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube samt Spotify, säger Carmen Brüning, projektledare för Automässan, som arrangeras av Svenska Mässan på uppdrag av Sveriges Bildelsgrossisters Förening och Fordonsverkstadsutrustarna.

Automässan 15-18 januari är Nordens största branschmässa för servicemarknad – bilverkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör.
Helena Fogelberg, formgivning och digitala medier, Jeanette Larsson, fotograf, Leif Simonsson, webb-TV-producent, och Göran Björklund, PR-konsult, ingår i Newsrooms arbetsgrupp under mässan.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund, 031-712 40 06

131022_eva_bernhardtson

Tips för bra kommunikation i det mångkulturella Sverige

– Anpassa budskapet, var tydlig och upprepa budskapet

I Sverige finns människor med bakgrund från cirka 170 länder. Och i storstäderna är 20 procent av invånarna födda utomlands.
– Därför finns ett stort behov av att anpassa budskap och information både kulturellt och språkligt, säger Eva Bernhardtson, som driver företaget Svenska Stenarna.
Hennes specialitet är begriplig svenska och kommunikation med mångkulturella grupper. Förra veckan talade hon på Newsrooms välbesökta lunchseminarium.

Sett till hela Sveriges befolkning är 15 procent utlandsfödda. I Malmö är Mohammed ett av de tre vanligaste namnen. Lägg till att 111 000 personer i fjol fick uppehållstillstånd i Sverige, så inser alla att vi bor i ett mångkulturellt land.

Enligt Eva Bernhardtson gäller tre huvudprinciper för kommunikation med människor som  inte behärskar svenska så bra:
• Skriv överdrivet tydligt.
• Upprepa budskapet.
• Kom ihåg att tilltala nya stora grupper och utgå från att de inte vet allt direkt.
Språket ska givetvis vara enkelt och på rätt nivå, men också gärna på svenska.
– Det är oftast bättre än att översätta, för när folk förstår svenska växer de och känner delaktighet i samhället. Om texten ändå översätts – förklara svåra ord, säger Eva Bernhardtson.
Invandrare kan med tiden lära sig att det finns svårare svenska ord som familjerådgivning, men på deras egna språk finns de inte. Undvik sådana ord.

Många fall ur verkligheten behöver kommuniceras: agerande i nödsituationer, betalning av räkningar, pensionssystemet med flera. Eva Bernhardtson tycker därför att det minsta en kommunikatör kan göra för att få utlandsfödda att känna sig välkomna i Sverige är att vara tydlig och förklara lättfattligt.

Nio tips för att skriva begripligt för invandrare:
•    Enkla ord.
•    Tydligt språk.
•    Direkt språk.
•    Upprepa ord.
•    Konkreta exempel.
•    Undvik ordet man.
•    Undvik ord med flera betydelser.
•    Undvik syftningar.
•    Använd inte ordet inte.

Newsroom arbetar ofta med redaktionell kommunikation där många av mottagarna inte har svenska som modersmål. Tillsammans med Eva Bernhardtson har Newsroom genomfört andra steget i en intern kommunikationsutbildning med inriktning på kommunikation i ett mångkulturellt Sverige.
– I samband med den lät vi granska flera av våra trycksaker utifrån kriterier som just tydlighet och lättförståeligt språk. Vi kunde konstatera att vi redan i dag har en hög, begriplig nivå på det redaktionella innehållet. Det är förstås glädjande, men det finns alltid utrymme för förbättringar, säger Gun Rosendahl, vd för Newsroom.