Skippa Tinderfiltret

Sociala medier – på bara ett decennium har de blivit en lika självklar del av mänsklighetens upplevelser som dansbanor och gammaldags skvaller på kyrkbacken. En del av informationen går att hämta upp på andra sätt, men det är krångligare och tar mer tid. Att det mesta på sociala medier är just av karaktären byskvaller och lättsinnigt tidsfördriv är en viss tröst för den som väljer att stå utanför. Men det hjälps inte, sociala medier levererar ständigt nytt material till det kollektiva medvetandet som gör att outsidern blir lite avskärmad.

En egenskap hos den mer personliga informationen på Tinder, Instagram och Facebook är att den är hopplöst tendentiös. Vi lyfter fram sidor hos oss själva som vi silat genom vårt personliga softfilter. Det är idealiserade självbilder och flåshurtiga officiella statements, det är alla medvetna om och det gör att vi tar emot informationen med skepsis.

Vi litar inte riktigt på vad som beskrivs, det är mer som en sorts underhållning.

Skepsisen smittar av sig på företag och organisationer. Hur ska de kunna nå sina målgrupper med information när alla betraktar mycket av innehållet på nätet som silat genom ett Tinderfilter?

Då krävs det innehåll som andas eftertanke och skärpa för att tränga igenom. Ungefär som trovärdig journalistik, som bygger på kompetent research och som inte bara riktar sökaren mot det som är lagom sockrat.

Businesswoman at work

Övertramp i nya dataskyddsförordningen kan bli mycket kostsamt

25 maj 2018 införs en ny, skärpt dataskyddsförordning avseende hantering av personuppgifter. Den kallas för GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter PuL (personuppgiftslagen).

GDPR är strängare än dagens nationella PuL och övertramp kan bli ekonomiskt mycket kännbara.

Den nya dataskyddsförordningen gäller företag och organisationer som har ett kund-, löne- eller personalregister eller som i andra sammanhang hanterar personuppgifter.

– Alla som hanterar uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person måste sätta sig in i förordningen och vilka konsekvenser den har för verksamheten, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Om det skulle ske övertramp eller om uppgifter skulle missbrukas, kan det bli mycket kostsamt. Företag kan få böter på 20 miljoner euro eller fyra procent av koncernens globala omsättning.

Här är de viktigaste nyheterna i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen:

  • När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst. Det kallas dataportabilitet.
  • Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning).
  • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident).
  • Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.
  • Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.
  • I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av personuppgifter i löpande text och enkla listor, missbruksregeln. Den innebär kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte är kränkande för någon. Den här regeln försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Sådan behandling måste alltså följa förordningens regler.

Källa: Datainspektionen

För mer information, kontakta:

Göran Björklund, 031-712 40 06

170906_Nom_Svart-vit

Newsroomproduktion nominerad till Svenska Publishingpriset – igen!

GE_AR2016Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2016 har ännu en gång gått till final i Svenska Publishingpriset.

– Förra gången, 2015, nådde vi inte riktigt ända fram till seger, men nu håller vi tummarna att det går vägen den här gången, säger Leif Simonsson, projektledare på Newsroom. 

Sedan början av 1990-talet har Populär Kommunikation delat ut Svenska Publishingpriset för lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

Svenska Publishingpriset är Sveriges mest heltäckande kommunikationstävling och omfattar alla etablerade former av kommunikation, såväl tryckt som digital. Juryn bedömer hela den tävlande produkten – inte bara designen.

Newsroomproduktioner har tidigare blivit nominerade till final och alltså även i år. Precis som 2015 är det Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning som är med i den slutliga uppgörelsen i kategorin Print – årsredovisningar allmänägda företag.

– Vi har producerat Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i tre år och under den perioden har den blivit nominerad två gånger till Svenska Publishingpriset. Det är förstås jättekul och det är en produkt som vi är väldigt stolta över, säger Newsrooms projektledare Leif Simonsson.

Förra året blev Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning 2015 dessutom utsedd till Sveriges näst bästa hållbarhetsredovisning i en tävling arrangerad av Aktuell Hållbarhet.

Den 23 oktober presenteras vinnarna i de olika kategorierna i Svenska Publishingpriset vid en gala i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Mjuka upp hösten med rätt musik

Sommarsemestern är en varm men allt för kortvarig kärlekshistoria, och nu vet vi vad som väntar. Hårt arbete och ett sluttande väderplan mot regn och blåst, så småningom snö. Uppfriskande tycker kanske en del, andra deppar. För att inte övergången ska bli allt för hård kan det vara bra att förbereda hjärnan, mjuka upp den inför typiska höstiga känslor som vemod, nostalgi och längtan. Det görs bäst med musik. Här kommer Newsrooms höstlåtslista, softa nostalgilåtar för regniga dagar.

Lyssna här!

Duane Gish visste hur man vann en debatt

Fake news är ett uttryck vi har haft ringande i öronen det senaste åren, oftast med syftning på amerikanske presidenten Donald Trump som krigar mot mediernas rapportering. Han vill sätta agendan själv utan att näsvisa journalister lägger sig i.
Ett annat begrepp som aktualiserats kring Trumps agerande är ”gish galopp”.
– Det är en offensiv debattstil där svaga argument, ogrundade påståenden och allmänt personligt tyckande blandas med en lång rad olika fakta och statistik i ett högt tempo. Cocktailen av suddiga påståenden gör det svårt att bemöta argumentationen, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.
Enligt honom börjar det här bli allt vanligare även i den svenska debatten.
– Särskilt bland olika typer av aktivister vars argument inte klarar en mer närgången syning.
Upphovsman till den forcerande debattstilen som gör motdebattören svarslös är den amerikanske biokemisten Duane Gish som avled för några år sedan. Gish tillhörde kreationsrörelsen som bland annat ifrågasätter evolutionsteorin, enligt dem är det bibelns ord som gäller. Glöm aporna.

Se Duane Gish i farten: https://www.youtube.com/watch?v=Lolochlra1c

Om kunderna får bestämma – mer interaktivt på sajten

En hemsida där människor får reda på vad du gör och vem du är – tja, det är väl det minsta man kan begära. Men för den som vill ha sin webbplats som en mer effektiv säljkanal krävs det nog lite mer, i alla fall om varan inte säljer sig själv.
Men få legala produkter gör ju det. Systembolaget är rätt ensamma bland de företag som satsar på reklam för att försöka sälja mindre, utan att lyckas speciellt bra.
De kunder vi i den svenska contentbranschen stöter på känns i det har sammanhanget i alla fall tillräckligt square (vilket för övrigt gäller även för oss själva) för att vi ska spärra upp öronen för det som amerikanska Content Marketing Institute (CMI) hävdar i en färsk rapport: besökarna på våra sajter – presumtiva och redan etablerade kunder – verkar gilla interaktivt content.
I alla fall är det den slutsats som närmare hälften (46 %) av de marknadsförare som deltog i undersökningen kommit fram tlll: interaktivt content is king och trenden är uppåtgående. Och ju längre tid ett företag satsat på det här, ju troligare är det att de kommer att producera ännu mer interaktivt innehåll på sin webbplats. Fördelarna? Bland annat att interaktiv content skapar engagemang och varumärkeskännedom.
Men vad är det då för innehåll de satsar på? Den vanligaste typen är infografik, som också är det som ökat mest under det senaste året, följt av tävlingar. Även olika typer av quiz tillhör det mest populära.
I undersökningen har CMI även analyserat vilket innehåll som är viktigast beroende på i vilket stadium på vägen till ett beslut en kund befinner sig.
I upptäcktsfasen ligger infografik och olika typer av quiz i toppen. När kunderna överväger dina erbjudanden och förmågor mer på allvar gillar de saker som interaktiva e-böcker. Beslutsfasen? Där använder den som är prospect gärna funktioner som konfiguratorer och kalkylatorer, och så kallade wizards – program som hjälper en att steg för steg lösa ett problem. Ett exempel på en wizard är de program som finns i våra datorer, som hjälper till att installera ny programvara.
Så en enkel presentation om vad du kan och hur man får tag dig – visst måste det finnas där. Men det kanske inte riktig räcker om du vill  få adrenalinet att bubbla på den som funderar på om du är deras bästa val. Om du inte har det redan så kanske det är läge att satsa på lite interaktivt content, innan din konkurrent gör det.
Läs mer här!
Tävla och vinn en bok
Svara på tre frågor om texten senast den 31 juli och få chansen att vinna en bok. Klicka på länken nedan och sätt igång. Obs, du måste vara inloggad på Facebook för att vi ska kunna se dina svar.
Klicka här!
Från slott till slott

Köpläge för Céline

En märklig slump gjorde att Louis-Ferdinand Céline och Ernest Hemingway – två av 1900-talets mest inflytelserika författare – packade ihop sina skrivmaskiner för sista gången under i princip samma dygn, den 21 och den 22 juli 1961. Den ene dog för egen hand, hyllad, framgångsrik och sönderälskad. Den andre lämnade världen marginaliserad och utskämd – efter att ha kollaborerat med tyskarna under kriget – men ändå med en obruten iver att se världen i svärtade nyanser på sitt egna oöverträffade vis.

Céline dog av en aneurysm som brast, dagen efter att han skrivit klart romanen Rigadoon. Han var en förnyare av språket på ett sätt som påverkade på bland andra Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre och de amerikanska beatförfattarna. De tog honom till sig trots hans virriga politiska åsikter. Här hemma är det väl främst Ulf Lundell, Birgitta Stenberg och Sture Dahlström som verkar ha tagit intryck.

Céline var soldat i första världskriget, blev skjuten under ett specialuppdrag och skickades hem som hjälte. Han blev sedan fattigläkare i Paris och det var efter att ha slutfört sin doktorsavhandling om Semmelweis han fick flyt på texten och skrev banbrytande romaner som Resa till nattens ände (1932) och Död på krita (1936). På franska finns ett tiotal romaner utgivna, men bara fyra av dem har blivit översatta till svenska. En anledning till att lära sig franska bara det. Poeten Gunnar Ekelöf lär ha gjort ett tidigt försök att översätta Resa till nattens ände, men först på 1970-talet gavs den och Död på krita ut i Sverige.

På 1990-talet kom även Kasperligan i svensk språkdräkt. Nu finns sedan några år också Från slott till slott utgiven på svenska (Vertigo förlag), som skildrar Célines tid i exil efter andra världskriget. Hans andra böcker går just nu bara att hitta på antikvariat, eller möjligtvis på loppmarknader om någon har tur att hitta ett solblekt exemplar. Så passa på att köpa Från slott till slott medan den ännu går att beställa från bokhandeln, Céline har en given plats i bokhyllan för den som vill få flyt i sina egna texter.

Workshop om opinionsbildning

I den senaste kampanjen för Sveriges Bildelsgrossisters Förening kombinerar Newsroom content marketing med PR och strategisk kommunikation.
– Utgångspunkten för kampanjen är alla bilverkstäders rätt att konkurrera och bilägarnas valfrihet, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom
Den 17 maj höll Göran Björklund en workshop om opinionsbildning, bland annat om arbetet med kampanjen som består av två delar. Dels ”Verkstadsvalet”, en konkurrensneutral informationskampanj riktad till bilägare, dels ”Bilverkstadsdöden”, en opinionsbildande och argumenterande kampanj riktad till politiker.
För informationskampanjen är native advertising huvudkanal.
– Budskapet är komplicerat vilket kräver att det sätts in i ett större sammanhang för att nå rätt målgrupp och önskad effekt, en noggrann analys ligger till grund för kommunikationsstrategin.
Även i opinionskampanjen läggs, efter analysen, tyngdpunkten på digital spridning via flera olika egna plattformar samt nyhetssajter.
– Vi vet att åtta av tio riksdagsledamöter vill ha faktamaterial digitalt, dessutom bedriver partier och myndigheter ständigt omvärldsbevakning. Därför gäller det att ha rätt berättelser och att bädda in rätt sökord som i budskapet. Man måste lära sig tänka och resonera som sin mottagare för att nå önskad effekt, säger Göran Björklund.
Arbetsgruppen hos Newsroom: Göran Björklund, seniorkonsult, Annika Wiel Hvannberg, digital manager och filmare, Jeanette Larsson, fotograf och filmare samt Nils Pennlert, art director.
Se mer här!