Strong solution finding ability

Lägg enkätpusslet rätt så får du strategisk PR

En enkätundersökning med tydliga syften, relevant innehåll och trovärdig avsändare – tillsammans med en intresseväckande slutsats och rätt timing för dess syften, är ett riktigt bra PR-verktyg. Det menar Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.  

Ett aktuellt exempel är hur Newsroom använt leverantörsorganisationen Fordonskomponentgruppen, FKG:s, konjunkturbarometer ”Vägvisaren” för att lansera organisationens krav på ett nytt industripolitiskt program som ska stärka leverantörsindustrins framtida konkurrenskraft.

– Vägvisaren är en medlemsenkät som FKG skickar ut två gånger om året till fordonsindustrins svenska leverantörer. Den består av en huvudenkät med samma, återkommande frågor samt några tilläggsfrågor av aktualitetskaraktär, säger Göran Björklund.

I höstens Vägvisare kompletterade FKG med frågor om regeringens industri- och näringspolitik. Syftet var att få underlag inför samtal med närings- och innovationsminister Mikael Damberg under bland annat underleverantörsmässan Subcontractor.

Resultatet analyserades av FKG avseende trender och tendenser, därefter av Newsroom för att hitta möjligheter, infallsvinklar, till strategisk kommunikation, opinionsbildning och annan PR.

– Efter lite ”spinn” formulerades kravet på ett fyrapunktsprogram för att långsiktigt stärka leverantörsindustrins konkurrenskraft. Specifikt är utspelet om krav på ett nytt statligt understött strategiskt fordonsindustriellt utvecklings- och omställningsprogram döpt till Automotive Sweden 2045 helt nytt. Det ska möta upp regeringens politiska vision om en fossilfri fordonsflotta 2030 och koldioxidneutralt samhälle 2045, säger Göran Björklund.

Hur gör ni PR kring det här?

– Dels genom själva idén som presenterades i ett strategiskt publicerat debattinlägg i Ny Teknik, dels sprids den genom pressreleaser. Idén om programmet kommer även att bli en väsentlig del i FKG:s samhällskontakt.

– Strategisk kommunikation för att ge svensk fordonsindustri rätt förutsättningar, kort och gott, säger Göran.

 

Fakta: Leverantörsindustrin i Sverige omfattar cirka 900 företag som har merparten av sin omsättning inom fordonsindustrin. Antalet anställda är 70 000 personer och den årliga omsättningen i Sverige är cirka 170 miljarder kronor. Branschen domineras av SME-företag.

 

Lite om undersökningar: Grundläggande är att undersökningen och dess resultat skara vara relevant och statistiskt säkerställd.

– Kontinuitet, relevans och timing är A och O för att kunna nå resultat med statistik, enkäter och undersökningsutfall i PR-syfte, säger Göran Björklund.

 

Återkommande barometer: Man kan arbeta med en egen panel för egna, regelbundna enkäter baserade på ett antal återkommande frågor plus någon rörlig fråga och en frisvarsmöjlighet.

 

Branschindex byggt på statistik: Man kan hantera egen statistik – exempelvis marknadsrörelser i jämförelsetal – som regelbundet analyseras och som sedan kommuniceras ut.

 

Egen enkät: De flesta undersökningsinstitut kan erbjuda olika former av marknadsundersökningar eller studier; allt från utskick via post till nätpaneler och telefonintervjuer.

 

Ställ en fråga: Man kan köpa in sig på omnibusundersökning hos, exempelvis, TNS SIFO med en eller flera egna frågor.

 

Läs pressreleasen om FKG:s arbete i Metal Supply här.

Läs debattinlägget i Ny Teknik här.

 

För mer information, kontakta:

Göran Björklund, 031-712 40 06

170425_Youtube

Storytelling och film ska påverka EU-parlamentariker

Den filmade berättelsen om den lilla bilverkstaden på den svenska landsbygden och dess samhällsviktiga existens samt villkoren för den.

Det är centrala delar i Newsrooms opinionskampanj åt Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, om alla bilverkstäders rättigheter och bilägarnas fulla valfrihet att välja bilverkstad.

– Narrativet om den lilla, kämpande bilverkstaden i värmländska Kil används både nationellt och som argument mot EU-parlamentariker i Bryssel av de båda europeiska samarbetsorganisationerna inom bilbranschen FIGIEFA och CECRA, berättar Newsrooms Göran Björklund.

Göran påpekar att många gånger säger en bild eller en film betydligt mer än tusen ord, särskilt om det rör sig om en komplicerad fråga.

– I filmen berättar vi om sammanhang som är svåra att förstå om man enbart pratar om dem på traditionellt vis. Men genom att åskådliggöra dem och deras verklighetsbild blir det enklare att nå fram, säger han.

HÄR kan du se filmen!

Gabriella Banehag, FKG, Mona Höynä-Carlsson, Newsroom, och Carola Andersson, KUKA.

Newsroom bakom nätverksträff för industrin

På den Internationella kvinnodagen firade FKG:s kvinnliga nätverk inom leverantörsindustrin två år. Detta skedde i ett arrangemang där vi på Newsroom sammanfört två av våra uppdragsgivare inom industrisektorn – dels branschorganisationen FKG, dels robotföretaget KUKA.
Drygt ett 30-tal kvinnor med fordonsindustrin som gemensam nämnare kom till en spännande kväll i den högteknologiska robotvärlden hos KUKA.
Värdtrio var Gabriella Banehag, FKG, Carola Andersson, KUKA, och Mona Höynä-Carlsson, Newsroom.
– Vi är ruskigt nöjda och riktar ett speciellt tack till KUKA och Newsrooms initiativ. Det roliga är att vårt kvinnliga nätverk växer hela tiden. Det visar att det finns behov att mötas för kvinnor inom fordons- och leverantörsindustrin, säger Gabriella Banehag som är spindeln i nät(verk)et.

faksimil-betalningstider

Fem års lobbyarbete har burit frukt

Nästan fem års hårt lobbyarbete åt vår uppdragsgivare, leverantörsorganisationen FKG med samarbetspartnerna Sinf och STD, bär till slut frukt.

I dag har närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddelat att han skyndsamt vill ha ett toppmöte kring problemen med betalningstider i näringslivet. Jämte de båda arbetsgivare- och företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv respektive Företagarna, är FKG den tredje part som bjudits in till överläggningarna vars syfte är att diskutera antingen en generell uppförandekod eller lagstiftning.

– Det känns som att ministern tänt till på vårt senaste debattinlägg där vi initierat införandet av en affärsetisk uppförandekod kopplat till kravet på hållbarhetsredovisning för större bolag, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Han berättar att idén om uppförandekod kommer från Newsrooms arbete med att vidga sitt IR-erbjudande till att även omfatta hållbarhetsredovisning.

– I dag uppger företagen i regel att de ställer sig bakom antikorruptions- och vapenlagar eller är emot barnarbete i sina hållbarhetsredovisningar, men en mer preciserande affärsetisk uppförandekod är sällsynt.

Newsrooms uppdrag omfattar agendasättande debatt, pressbearbetning, myndighets- och politikerkontakt, politikerträffar, utveckla strategiska samarbeten, remissvar samt arbetet med att ta fram en affärsetisk uppförandekod för näringslivet.

Allt mer av PR-budgeten läggs på digitala medier

En allt större del av PR-budgeten spenderas digitalt. Det visar den senaste rapporten från PRCA, ”Digital PR and communications report 2016”.

Enligt den europeiska rapporten läggs 25 procent av PR-budgeten på digitala kanaler som webb, bloggar, sociala flöden med flera.

– Rapporten visar på ett europeiskt snitt, men erfarenheten säger att den svenska andelen förmodligen är än högre, kanske uppemot 50 procent, säger Göran Björklund, account director på Newsroom och med över 30 års erfarenhet av PR- och påverkansarbete.

Enligt Göran kan det förklaras med att vi i Sverige är tidiga med att anamma nya tekniker samtidigt som vi jobbar plattare, snabbare och effektivare i vårt PR-arbete jämfört med många andra europeiska länder.

– De digitala PR-plattformarna är oerhört effektiva, och de som finns på den svenska marknaden är i flera fall operativt världsledande, säger Göran.

Enligt rapporten är videobaserat innehåll tillsammans med material till bloggare och kontakter med ”influencers” huvuderbjudandet inom digitala tjänster från PR-byråerna.

Ser man till de olika plattformarna och deras kostnadseffektivitet, så har traditionell PR tappat från 72 procent till 65 procent till förmån för digital PR som landar på 73 procent. Sett ur ett europeiskt perspektiv är Facebook och Twitter outstanding inom sociala medier sett till kostnadseffektivitet, enligt PRCA:s rapport.

 

Bild från Eurovision.tv

Succé för KUKA:s dansrobotar i Eurovision Song Contest

Newsrooms kund KUKA fick stor medial uppmärksamhet både under och efter Eurovisionschlagerfestivalens andra semifinal i Globen.

Då uppträdde tre robotar från robottillverkaren med en av Sveriges skickligaste popping- och tuttingdansare med numret ”Man vs Machine”.

Idén var att se om en robot kan te sig mänsklig och väcka känslor.

Och svaret blev ja.

– Det blev en större utmaning än jag trodde. Men tack vare lösningsorienterade och härliga människor från KUKA fick vi ordning på allt i tid, säger koreografen Fredrik Benke Rydman.

Ibland rörde maskinerna sig synkroniserat med varandra och dansaren, ibland utmanade robotarna dansaren, och tvärtom. Eller så levde de sina egna liv. När en av robotarna skalade en banan och gav till dansaren, och senare i det spektakulära numret lät sitt ”ansikte” klappas, berörde det många i publiken

Alla inblandade – såväl koreografen som projektledarna på Sveriges Television och KUKA – fick stor och positiv respons på den spektakulära scenshowen som enbart i Sverige sågs av en miljonpublik framför TV-apparaterna.

– Det är roligt när det går bra för kunderna. Vår uppgift är att i egenskap av content- och PR-byrå berätta om KUKA:s nya affärsområden och nya branscher som de satsar på i Norden. Det här var en lite annorlunda story som vi fick möjlighet att hjälpa KUKA att skapa PR kring, säger Mona Höynä-Carlsson, projektledare på Newsroom.

Se numret här!

Framtidens logodesign

När Hillary Clintons kampanjteam släppte sin nya logotyp i fjol var det många som tog fram sågen. ”Det ser ut som något jag hade kunnat göra i Paint”, konstaterade en formgivare. ”Sjukhus till höger, jag fattar”, sa en annan. Logotypen uppfattades inte bara som ful och klumpig utan även republikansk i sitt formspråk: en röd pil (republikanernas färg) som pekar åt höger.

Men efterhand har de positiva omdömena vuxit i styrka. Klumpig och ful har blivit tydlig och flexibel. Här har vi en logotyp för vår multimediala tidsålder: en logotyp som funkar i såväl print som på digitala plattformar, som på ett enkelt sätt kan omformas och skruvas utan att förlora sin robusta identitet.
Enligt formgivaren Ian Paget hakar Hillary Clintons logotyp på den senaste designtrenden, så kallade ”logo systems”. Det handlar om en visuell identitet snarare än en statisk ordbild, där logotypen kan förändras beroende på vilken kanal den publiceras i och vilket budskap som ska sändas ut.

Här har Google varit vägvisande med sina lekfulla ”Google Doodles”, det vill säga olika varianter av Google-logotypen – från illustrationer till animeringar och spel – som uppmärksammar olika jubileer, högtider och historiska händelser.
I framtiden kommer fler företag att använda sig av ”logo systems” istället för traditionella, statiska logotyper, menar Ian Paget på Creativebloq.com. Framförallt större företag som har råd att göra kontinuerliga förändringar av sin design.

 

Läs mer om ”logo systems” och Clintons logotyp

Logo systems: the future of logo design?
http://www.creativebloq.com/branding/logo-systems-future-logo-design-41619864

It’s official: Hillary Clinton’s logo is actually perfect
http://qz.com/423037/its-official-hillary-clintons-logo-is-actually-perfect/

Opinionsarbete allt mer likt content marketing

En stor del av det som i allmänt tal kallas för opinionsbildning eller public affairs är egentligen att kategorisera som content marketing. Det menar Göran Björklund, account director på Newsroom.
– En viktig del inom opinionsbildning är att definiera ett problem, tillföra fakta som styr i önskad riktning och att ha en konsekvent berättelse med en genomgående röd tråd. Allt detta gör att det passar in under etiketten content marketing, säger han och tillägger att valet av kanal och anpassat budskap för den är det viktiga.

En enkät bland landets riksdagsledamöter som Dagens Opinions nyhetsmagasin Veckans Brief har genomfört stöder enligt Göran Björklund tesen.
– I alla fall om du tittar på vad riksdagsledamöterna efterfrågar. De vill ha faktamaterial, framför allt tryckt eller digitalt.
Och för den som vill ha direktkontakt med en riksdagsledamot kan det vara bra att veta att de föredrar kontakt via telefon och inbjudningar till seminarier framför träffar i riksdagshuset.
Enligt Dagens Opinions enkät är riksdagsledamöternas inställning till lobbyister tämligen positiv. 41 procent anser sig vara ”ganska” eller ”helt” öppna inför att möta lobbyister eller andra påtryckare, 23 procent är ”något” öppna.
51 procent uppger att lobbyisternas material inte ligger till grund för besluten, medan 38 procent uppger att det bara är så ”ibland”.

Newsrooms Göran Björklund.

Svalt intresse för svenskt lobbyregister

I riksdagen har det motionerats om ett lagstadgat register över lobbyister, men hittills har det inte blivit någon politisk kioskvältare.

Enligt en enkät som Dagens Opinions nyhetsmagasin Veckans Brief nyligen genomfört med hjälp av undersökningsplattformen Netigate vill endast 17 procent av landets riksdagsledamöter ha registret.
53 procent tycker inte att lagen behövdes över huvud taget, medan 22 procent svarade ”vet ej”.
Inget större gehör alltså, vilket inte förvånar Göran Björklund, Account Director på Newsroom.
– Dels har vi i PR-branschen i Sverige redan en vägledande norm genom branschföreningen Precis, dels tycker jag att  de som vill ha lagen har en skev bild av svenska lobbyister.
Han tror att deras uppfattning baseras på hur det kan gå till i exempelvis EU eller inom den amerikanska politiken.
– I Washington och Bryssel är det en stenhård professionell lobbying  med intresseorganisationer, PR-konsulter och advokatbyråer som påtryckare.

Hur fungerar det här i Sverige då?
– I Sverige är det främst bransch- och intresseorganisationer samt storföretag  som svarar för den politiska lobbyingen.

Men de använder sig väl också av PR-konsulter som du?
– Jo, men vår roll är mer som strategiska kommunikationsrådgivare, omvärldsbevakare och analytiska utredare än som påtryckare.

Läs mer PR-branschens normer: http://www.precis.se/normer/

Debattartikel GP

Ny fordonstillverkare ska lockas till Sverige genom storytelling

Debattartikel GP 151015

I veckan har arbetet med att locka en ny fordonstillverkare till Sverige varit ut i medierna. Idén kommer från FKG (Fordonskomponentgruppen).

I en debattartikel i höstas lyfter FKG:s VD Fredrik Sidahl och ordförande Per-Ewe Wendel på en rad saker som gör Sverige till ett bra land att tillverka bilar i. Vi har ett bra nationellt fordonskluster, vi har ledande forskare och teknikkonsulter samt ett starkt levarantörsled och en produktionsteknik som är i topp. Dessutom har vi vår nollvision inom trafiksäkerhet och starka mål med en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Allt det här innebär starka fördelar för svensk fordonstillverkning och nu har ett regionalt initiativ startats i Västsverige, något som fått utrymme i medierna den senaste veckan. I intressentgruppen för att locka en ny fordonstillverkare till Sverige deltar Västra Götalandsregionen, Innovatum i Trollhättan, Business Sweden, Trollhättans kommun, Statens Provningsanstalt SP och FKG.

Berättelser av det här slaget, om den svenska leverantörsindustrins betydelse för landet, är central i FKG:s content marketing och PR.

– Det är corporate storytelling som bygger en stark historia samtidigt som den utvecklas beroende på målgrupp, kanal, budskap, mål och syfte samt kravet på tajming, säger Göran Björklund, account director på Newsroom.

Genom åren har FKG byggt upp ett omfattande berättarkapital med corporate storytelling.

– Det sker via hemsida, bransch- och medlemstidning, nyhetsbrev, seminarier, samhällskontakt, debatt och genom medierna.

Göran Björklund understryker vikten av långsiktighet, konsekvens och trovärdighet för såväl intern som extern kommunikation.

– Och glöm inte att använda sökord och att optimera dem. De digitala kanalerna är snart de allra viktigaste inom opinionsarbetet.

Så här rapporterar medierna om FKG:s initiativ:

Debattartikeln i Göteborgs-Posten

just-auto.com

Dagens Industri

Sveriges Radio

Motor-Magasinet

Dagens Opinion

Newsrooms arbetsgrupp: Göran Björklund och Leif Simonsson, account directors, Tommy Apelqvist, AD, Mats Ekendahl, copywriter, och Jeanette Larsson, fotograf.