Ruben Östlund medverkade på Newsrooms filmseminarium i mitten av november.

Film skapar trovärdighet i content marketingarbetet

Genomslag, känsloväckande och kostnadseffektivt.

Det är tre starka skäl att satsa på film i ditt företags content marketing-strategi.

– Med rätt strategi och genomtänkt innehåll får du både ett trovärdigt och kostnadseffektivt genomslag, säger Leif Simonsson, projektledare och filmproducent på Newsroom.

Intresset för Newsrooms filmseminarium på Världskulturmuseet i mitten av november var stort. Förutom ett uppskattat besök av en av Sveriges just nu mest framgångsrika filmregissörer, Ruben Östlund, fick deltagarna en inblick hur en filmproduktionsprocess går till.

Frågan är varför man över huvud ska taget satsa på film?

– Film har en väldigt stor genomslagskraft. Det finns inget medium som väcker känslor på samma sätt som en film. Med rätt innehåll, presenterat på rätt sätt, är trovärdigheten i en film avsevärt mycket högre än alla andra sätt att kommunicera, säger Leif Simonsson.

Tvärt emot vad många kanske tror, behöver inte en filmproduktion heller kosta speciellt mycket.

– Med dagens teknik är kostnaderna för en contentfilm inte alls höga. Det går att göra en helt okej film med mobilkameran, men för att skapa bästa genomslag och trovärdighet är en genomarbetad och kvalitetssäkrad produktion viktigt, säger Leif som också lyfter fram manus och viss regi vid inspelningen som viktiga ingredienser för att få fram sitt budskap på bästa sätt.

Att tänka på när du ska göra contentfilm:

  • Strategi. I dag översvämmas vi överallt av film och rörliga bilder. Därför är det extra viktigt att att ha en bra strategi och planera väldigt noggrant hur just ditt företag ska nå ut och nå fram i bruset.
  • Syfte. Filmen måste, precis som all annan kommunikation, ha ett tydligt syfte. Det gäller att bestämma vad du vill säga, hur det ska sägas och när det ska sägas.
  • Bygg relationer. Gör en berättelse som tittaren kan relatera till och tänk igenom noga hur du ska få tittaren att vilja och välja samma sak som du. Innehållet ska underhålla, inspirera och informera.
  • Plattformsoberoende. Film fungerar väldigt bra att återanvända i alla former av digitala medier.
  • Periodicitet. Har film på något sätt fått ett genomslag, så skapas också förväntningar: Vad kommer nästa gång? Och när kommer nästa film?

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11