Version 2

Fem frågor till Anders Källström, ordförande för tankesmedjan Sustainability Circle

Hållbarhetsredovisningar blir ett krav för stora och medelstora företag* nästa år, hur ser du på det?

– Politiker litar inte riktigt på att företag arbetar hållbart och vill därför sätta tryck på dem. Det är inte okej om företag förbrukar det samhälle och den natur de måste bruka, därför är kravet på transparens legitimt.

Är företag för kortsiktiga?

– VD:ar som sitter i tre år tänker inte på hur vi ska få fler tioåringar att vilja bli ingenjörer eller hur vi ska få bra infrastruktur på 2020-talet. De tänker på nästa resultaträkning. Jag kan känna irritation över hur kortsiktigt alla möjliga saker hanteras, även samhällsfrågor i övrigt.

Vad vinner företagen på att arbeta hållbart på lång sikt?

– De traditionella konkurrensmedlen som prestanda, design, service och identitet via ett varumärke är i dag hårt utnyttjade. Därför letar företagen efter nya konkurrensmedel. Ett sådant är att överföra en feelgood-känsla till kunden genom att produkten, och det sätt som den är producerad på, är hållbar.

Om ett företag tycker att ”vi klarar oss utan att jobba hållbart” – vad riskerar det?

– Dels att förlora kunder, dels att anställda och investerare hellre vänder sig till konkurrenter som erbjuder den där feelgood-känslan.

Du låter lite pessimistisk?

– Men det är tvärtom, jag är optimist och framtidsintresserad. De problem som vi människor står inför går att lösa. Och vi löser dem just nu. Ingenjörerna har lösningar på de flesta av våra problem, bara vi ger dem ekonomiska förutsättningar. Så mitt tips till mänskligheten är: Ring en ingenjör!

 

Fotnot: Den 31 maj höll Anders Källström ett uppskattat föredrag om hållbarhetsredovisning för några av Newsrooms kunder.

 

* Svenska företag som uppfyller två av tre av följande kriterier måste hållbarhetsredovisa från och med räkenskapsåret 2017:

  • En balansomslutning på minst 20 miljoner euro.
  • En nettoomsättning på minst 40 miljoner euro.
  • Minst 250 anställda.