131029_genusfotografen

Fotografen som sätter genusfrågorna i fokus

När Tomas Gunnarsson startade bloggen ”Genusfotografen” 2011 blåste han nytt liv i diskussionen om hur kvinnor och män framställs i medierna. Tomas har blivit en nagel i ögat för många fotografer, men samtidigt en effektiv ögonöppnare för allt fler. På ett lättillgängligt sätt visar han hur gamla och nya genusnormer skapas i bilder, vilka könsstereotyper som finns och hur de kan motverkas.

– Könsstereotypa framställningar befäster snäva könsroller som begränsar både kvinnor och män. Att visa att vi är mer formbara och föränderliga än vi tror ser jag som min främsta uppgift som genusfotograf, säger Tomas.

Nu har du chansen att träffa och lyssna till Tomas Gunnarsson. På Newsrooms lunchseminarium tar han bland annat upp följande frågeställningar:

• Vad gör en genusfotograf?

• Hur speglar bilder ideal och normer för korrekt ”femininitet”, ”maskulinitet” och oftast ingenting däremellan?

• Vilka är de vanligaste könsstereotyperna som återskapas i reklam, tidningar och andra medier? Hur kan fördomsfulla idéer om kön identifieras, undvikas och utmanas?

• Hur kan bilder ha en förändrande roll utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?

• Vad sjutton är ”fiskporr”?

Anmäl dig till vårt lunchseminarium

Dag: Tisdag 26 november.
Tid: 11.30-13.00.
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg.
Vi bjuder på lunch.

Anmälan via e-post till info@newsroom.se senast 18 november.
Observera att antalet platser är begränsat. Vi bjuder på lunch men anmäld deltagare som uteblir debiteras 100 kr. (OBS! Avanmälan måste ske senast 24/11.)

Välkommen!

Vännerna på Newsroom