Genusfotografen-1-JL

Könsstereotyper i bilder befäster fördomar

Hur påverkas vi av könsstereotypa bilder som skapar fördomar?
I sin blogg ”Genusfotografen” visar Tomas Gunnarsson hur kvinnor och män framställs i medierna, vilka könsstereotyper som skapas i bilder och hur de kan motverkas.
– You can’t be what you can’t see. Därför är det viktigt med goda förebilder, att tänka normkritiskt och synliggöra de grupper som bryter mot normen, säger Tomas Gunnarsson.

Förra veckan talade Tomas Gunnarsson på Newsrooms välbesökta lunchseminarium och visade flera exempel på de vanligaste könsstereotyperna som återskapas i reklam, tidningar och andra medier.
Han visade också goda exempel på hur fördomsfulla idéer om kön kan undvikas och utmanas.
– Könsstereotypa framställningar befäster snäva könsroller som begränsar både kvinnor och män. Att visa att vi är mer formbara och föränderliga än vi tror ser jag som min främsta uppgift som genusfotograf, säger Tomas.

De personer som medverkar på bild bör variera när det gäller kön, ålder och etnicitet men det gäller också att tänka på hur personer framställs på bild.
• Perspektivet – är personen avbildad nerifrån innebär det att vi ser upp till personen, vilket i sin tur ger makt. Är bilden tagen uppifrån blir det en förminskning och gör att vi ser ner på personen.
• Kroppsspråket – är personen glad och öppen eller allvarlig med armarna i kors?
• Objektifiering – är personen passivt poserande eller aktiv?
• Blicken – tittar personen in i kameran eller tittar personen bort och gör sig otillgänglig för betraktaren?

Newsroom arbetar med redaktionell kommunikation i flera olika branscher där målgruppen är överrepresenterad av det ena könet. Tomas Gunnarsson fick, förutom föreläsningen, i uppgift att titta närmare på några av Newsrooms produktioner.
– Vi diskuterar väldigt ofta genusperspektiven när vi jobbar internt med våra projekt. Frågan vi bland annat ställer oss är om man ska spegla målgruppen eller kanske försöka förändra den genom att visa på goda exempel. Tomas gav oss ytterligare perspektiv i detta arbete, säger Gun Rosendahl, vd på Newsroom.

För mer information, kontakta
Erica Holm, 031-712 40 03