nudging

Nudging knuffar oss mot rätt val

Västvärlden står inför en rad välfärdsproblem som stigande kostnader för hälsovård, fetmaepidemier och global uppvärmning. Att försöka påverka någon att bete sig på ett sunt och miljömedvetet sätt kräver mer komplexa verktyg än traditionell marknadsföring. Nudging är ett sätt att påverka människor att göra sunda och miljömedvetna val genom att ge en ”knuff” i rätt riktning.

För att folk ska börja motionera, äta ekologisk mat, minska sin miljöpåverkan och så vidare, måste man tänka mer långsiktigt och förnuftigt genom att ”nudga” dem till att göra rätt val. I vanliga fall styrs våra beslut av invanda mönster, normer och impulser för omedelbar belöning. Det är dessa faktorer man påverkar när man ”nudgar” någon.

Både i Danmark och Norge finns nätverk för att sprida kunskap om hur nudging kan användas för att minska människors klimatpåverkan. Det finns ännu ingen motsvarighet i Sverige, men det finns ett intresse och en medvetenhet om metoderna bland svenska forskare.
Exempel på fungerande nudging finns i Köpenhamn där gröna fotsteg på marken visar vägen till närmsta papperskorg för att minska nedskräpningen. I England fick man fler invånare att tilläggsisolera vinden genom att erbjuda städhjälp och röjning av vindsutrymmet. Och genom att måla upp en stor ruta och placera en stor askkopp i den, fick man bort rökarna från entrén vid en danska flygplats.
Nudging är helt enkelt ett sätt att påverka som vi troligen kommer att få se mer av i framtiden.

Fotnot: Vill du lära dig mer om nudging kan du läsa Caroline Peterssons handbok om hållbara beteendeförändringar som hon skrivit på uppdrag av Malmö stad, Newcastle i Storbritannien samt Utrecht och Nieuwegein i Holland. Boken är en del av ett EU-finansierat projekt som heter GAIA (Global Awareness in Action) som syftar till att utveckla städernas arbete med att utbilda om hållbar utveckling, nå nya målgrupper och mobilisera en upplyst allmänhet till att förändra sina beteenden.

Nudge betyder att knuffa eller försiktigt leda människor i rätt riktning och kommer från boken ”Nudge: improving decisions about helth, wealth and happiness” skriven av Richard Thaler, beteendeekonomen och Cass Sunstein, professor i juridik. (Nudge: Hur man förbättrar beslut kring hälsa, förmögenhet och lycka.)
Författarna till boken gjorde själva ett experiment och ändrade inställningarna på universitetets skrivare till att skriva ut på båda sidor av papperet. Trots att alla fortfarande själva kunde ändra inställningarna så sparade man sju miljoner ark papper på bara en termin.