Som PR-byrå arbetar vi med att skapa uppmärksamhet åt våra uppdragsgivare. Genom att driva opinion och debatt, samt med genomtänkt strategisk kommunikation kan vi påverka omvärlden eller politiska beslut åt våra uppdragsgivare. Vi arbetar inom tre områden: Public Relations, Public Affairs och Investors Relations.
Vi tror på en gränsöverskridande kommunikation där content marketing samverkar med PR och där det är kanalval och innehåll som gör skillnad. Det särskiljer också Newsroom från andra content- och PR-byråer i Göteborg och Västsverige.

Public Relations, ”omvärldsrelationer”
Vårt erbjudande inom Public Relations bygger på ett modernt PR-arbete, där budskapets mål och syfte styr kanalval för bästa effekt hos målgruppen. Aktiviteter kan vara pressreleaser, insatser i sociala medier, presskonferenser, event, kriskommunikation med mera.

Public Affairs, ”samhällskontakt”
Efter en inledande analys fastlägger vi en kommunikationsstrategi där målet är att driva påverkansprocesser – lobbying – för att nå önskat resultat. Kanaler kan till exempel vara debattartiklar för att nå ut i det offentliga samtalet, rapporter eller genomförandet av seminarier och politikerträffar för att påverka genom att tillföra ny fakta och visa på flera dimensioner.

Investors Relations, ”finansiell information”
Ett tredje ben inom vår PR-verksamhet är IR, Investors Relations – kommunikation med finansmarknaden– vilket är ett område som styrs av ett omfattande regelverk. Våra erfarna konsulter hjälper dig med prospekt, årsredovisningar med utökad hållbarhetsredovisning, delårsrapporter och pressreleaser.