Bygg relationer genom PR

Public Relations – eller PR i dagligt tal – handlar om att bygga relationer. Det kan man förstås göra på många sätt. Som PR-byrå i Göteborg arbetar vi med alla former av traditionell PR. Vi skriver pressreleaser och debattartiklar, arrangerar presskonferenser och events. Vi bygger relationer med journalister och tränar våra kunder att agera avspänt i mötet med medierna. Hur hanterar man en kris på bästa sätt och får en bra kriskommunikation? Vi hjälper dig naturligtvis med din kriskommunikationsplan.

Företag, bolag och organisationer som aktivt satsar på PR ser till att den man vill nå (exempelvis opinionsbildare, beslutsfattare, investerare, kunder, klienter eller ägare) får tillgång till den information som ger den bild som önskas. Helt enkelt att i möjligaste mån själv styra informationen. Vi tar ett samlat grepp. Ser till helheten. Det är summan av budskapen som avgör hur ett företag eller organisation uppfattas utåt.

För att bygga och vårda ett varumärke krävs att budskapet är detsamma i alla kanaler. Alla olika insatser ska komplettera varandra, även om kanaler och mottagare skiftar. Allt ska hänga ihop, från intern och extern kommunikation till andra marknadsaktiviteter. PR är kostnadseffektivt och trovärdigt.

Kontakta oss idag så hjälper våra PR-konsulter dig att nå maximalt genomslag.