Foto: Kjell Inge Søreide

Så lyckas du med content marketing på nätet

Norska cancerfonden har fått ett rejält tillskott i kassan, sedan den lyckats öka totalsumman av forskningsdonationerna med hela 382 procent. Framgångsreceptet? Ett smartare sätt att jobba med riktade insatser kring information om sjukdomen, förebyggande opinionsbildning, forskning och internationellt samarbete.

Ida Aalen, som är senior interaction designer på Netlife Research, berättade under Content Day hur de tänkte när de arbetade om cancerfondens webbplats och vad som är viktigast när det gäller att lyckas med innehåll på nätet.
– Många lägger alldeles för mycket tid på webbplatsens struktur och menysystem när det viktigaste i stället är att göra en ordentlig research på användarna. Börja med företagets eller organisationens målsättning. Vad vill de uppnå och vilka vill de nå?

Det handlar om att förena ”business goals” med ”user tasks” genom så kallade ”core pages”.
– Det är sidor där användaren får svar på sina frågor samtidigt som avsändaren når sina mål.
Ta reda på vilken information som användarna främst söker på webbplatsen och hjälp dem att hitta den, det vill säga sin ”content”. Därför gäller det enligt Ida Aalen att leda in användaren till dessa sidor. Det är också viktigt att användarna inte hamnar i en återvändsgränd utan alltid kan klicka sig vidare.

Målet för norska cancerfonden var bland annat att öka antalet donationer. Det visade sig att många användare var intresserade av att läsa om forskning kring cancer. När en länk med möjlighet att donera istället placerades i anslutning till forskningsartiklarna så ökade engångsdonationer med 198 procent och antalet månadsgivare med 288 procent.
För att lyckas skapa en webbsida med bra innehåll måste man grundligt ta reda på vilka sidor som är betydelsefulla för användaren och hur användaren hittar dem. Content för webb handlar om att sätta användarens behov i ett sammanhang.