131022_eva_bernhardtson

Tips för bra kommunikation i det mångkulturella Sverige

– Anpassa budskapet, var tydlig och upprepa budskapet

I Sverige finns människor med bakgrund från cirka 170 länder. Och i storstäderna är 20 procent av invånarna födda utomlands.
– Därför finns ett stort behov av att anpassa budskap och information både kulturellt och språkligt, säger Eva Bernhardtson, som driver företaget Svenska Stenarna.
Hennes specialitet är begriplig svenska och kommunikation med mångkulturella grupper. Förra veckan talade hon på Newsrooms välbesökta lunchseminarium.

Sett till hela Sveriges befolkning är 15 procent utlandsfödda. I Malmö är Mohammed ett av de tre vanligaste namnen. Lägg till att 111 000 personer i fjol fick uppehållstillstånd i Sverige, så inser alla att vi bor i ett mångkulturellt land.

Enligt Eva Bernhardtson gäller tre huvudprinciper för kommunikation med människor som  inte behärskar svenska så bra:
• Skriv överdrivet tydligt.
• Upprepa budskapet.
• Kom ihåg att tilltala nya stora grupper och utgå från att de inte vet allt direkt.
Språket ska givetvis vara enkelt och på rätt nivå, men också gärna på svenska.
– Det är oftast bättre än att översätta, för när folk förstår svenska växer de och känner delaktighet i samhället. Om texten ändå översätts – förklara svåra ord, säger Eva Bernhardtson.
Invandrare kan med tiden lära sig att det finns svårare svenska ord som familjerådgivning, men på deras egna språk finns de inte. Undvik sådana ord.

Många fall ur verkligheten behöver kommuniceras: agerande i nödsituationer, betalning av räkningar, pensionssystemet med flera. Eva Bernhardtson tycker därför att det minsta en kommunikatör kan göra för att få utlandsfödda att känna sig välkomna i Sverige är att vara tydlig och förklara lättfattligt.

Nio tips för att skriva begripligt för invandrare:
•    Enkla ord.
•    Tydligt språk.
•    Direkt språk.
•    Upprepa ord.
•    Konkreta exempel.
•    Undvik ordet man.
•    Undvik ord med flera betydelser.
•    Undvik syftningar.
•    Använd inte ordet inte.

Newsroom arbetar ofta med redaktionell kommunikation där många av mottagarna inte har svenska som modersmål. Tillsammans med Eva Bernhardtson har Newsroom genomfört andra steget i en intern kommunikationsutbildning med inriktning på kommunikation i ett mångkulturellt Sverige.
– I samband med den lät vi granska flera av våra trycksaker utifrån kriterier som just tydlighet och lättförståeligt språk. Vi kunde konstatera att vi redan i dag har en hög, begriplig nivå på det redaktionella innehållet. Det är förstås glädjande, men det finns alltid utrymme för förbättringar, säger Gun Rosendahl, vd för Newsroom.