Toppar inom näringslivet i Newsrooms film

28 oktober firades Bilens dag, en temadag för att lyfta fram bilen och bilismens betydelse för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.

Som en del av PR-arbetet med att fira dagen producerade Newsroom en film  för webb-TV där bilindustrins tungviktare deltar: Volvo Cars vd Håkan Samuelsson och Scanias vd Martin Lundstedt.

I filmen talar de om bilen, bilismen, infrastruktur, hållbara transportsystem och bilindustrins betydelse för Sverige. Intervjuerna gjordes i anslutning till Stora Leverantörsdagen i mitten av oktober.
– Främsta målgruppen är landets nyvalda riksdagspolitiker, ansvariga ministrar och riksdagsutskott, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Blev genomslaget stort?
– Ja, det blev mycket bra.

Hur kan ni se det?
– Vi har olika analysverktyg där vi kan se hur målgrupper tar del av våra uppdragsgivares budskap.

Utöver filmen har Newsroom svarat både för PR och content marketing Bilens dag.

Läs mer: dagensopinion.se