Allt avgörs inte under politikerveckan i Almedalen

Nu börjar uppladdningen inför politikerveckan på Gotland, vilken i år kan ses som den stora valupptakten. Först ut bland partierna på scenen är Socialdemokraterna.

– Det innebär att Socialdemokraterna kan sätta den övergripande politiska diskussionsagendan för hela veckan, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Göran följer hela Almedalsveckan och ingår sedan ett par år tillbaka i den panel av 500 speciellt inbjudna politiker, myndighetspersoner, organisationsföreträdare, opinionsbildare och PR-konsulter som åt SVT:s Aktuellt varje kväll betygssätter partiledarnas prestationer på Almedalens scen.

– Almedalen är en viktig mötesplats och arena, men det är många sändare och tämligen få mottagare.
Eftersom det är valår i år kommer det inte bara vara fler sändare utan även krävas högre effekt för att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet.
– Därför ska man noga överväga sitt deltagande, och fundera över om det är värt kostnaden med tanke på den kraft som kan komma att krävas för att nå ut med önskad effekt. Det finns andra vägar att gå.

Enligt Göran bygger framgångsrikt opinionsarbete på ett långsiktigt och konsekvent arbete med att tillföra nya och relevanta fakta för mottagaren i syfte att påverka.
– Vill man få utväxling på opinionsarbetet är min rekommendation att delta i det offentliga samtalet under resterande 51 veckor.

– Men för den som vill följa den svenska samhällsdebatten är Almedalsveckan ett dignande smörgåsbord, där det bara är att ta för sig.

Partiernas dagar i Almedalen 2014: söndag 29 juni – Socialdemokraterna, måndag 30 juni – Kristdemokraterna, tisdag 1 juli – Sverigedemokraterna, onsdag 2 juli – Miljöpartiet, torsdag 3 juli – Moderaterna, fredag 4 juli – Vänsterpartiet, lördag 5 juli – Folkpartiet och söndag 6 juli – Centerpartiet.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06