Svalt intresse för svenskt lobbyregister

I riksdagen har det motionerats om ett lagstadgat register över lobbyister, men hittills har det inte blivit någon politisk kioskvältare.

Enligt en enkät som Dagens Opinions nyhetsmagasin Veckans Brief nyligen genomfört med hjälp av undersökningsplattformen Netigate vill endast 17 procent av landets riksdagsledamöter ha registret.
53 procent tycker inte att lagen behövdes över huvud taget, medan 22 procent svarade ”vet ej”.
Inget större gehör alltså, vilket inte förvånar Göran Björklund, Account Director på Newsroom.
– Dels har vi i PR-branschen i Sverige redan en vägledande norm genom branschföreningen Precis, dels tycker jag att  de som vill ha lagen har en skev bild av svenska lobbyister.
Han tror att deras uppfattning baseras på hur det kan gå till i exempelvis EU eller inom den amerikanska politiken.
– I Washington och Bryssel är det en stenhård professionell lobbying  med intresseorganisationer, PR-konsulter och advokatbyråer som påtryckare.

Hur fungerar det här i Sverige då?
– I Sverige är det främst bransch- och intresseorganisationer samt storföretag  som svarar för den politiska lobbyingen.

Men de använder sig väl också av PR-konsulter som du?
– Jo, men vår roll är mer som strategiska kommunikationsrådgivare, omvärldsbevakare och analytiska utredare än som påtryckare.

Läs mer PR-branschens normer: http://www.precis.se/normer/

Volvos virala mardröm

Det talas gärna om Zlatan-effekt när det gäller Volvo personbilar.

Hittills har reklamfilmen med fotbollsstjärnan drygt fem miljoner visningar på Youtube.

Men nu har den fått en utmanare, som dessutom är betydligt mindre angenämt för Volvo Car: filmen där en Volvos autostoppfunktion testas – och inte i fungerar.

På bara några dagar har den visats över tre miljoner gånger på Youtube.

– Detta är en viral mardröm för Volvo Car eftersom det är ett klipp som sprids över hela världen till skillnad mot Zlatan-filmen, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Enligt Göran är den särskilt olycklig då Volvo Car som bäst lanserar den nya XC90-modellen.

– Företagets trovärdighet och framför allt dess säkerhetsimage påverkas negativt. Tyvärr finns det en dålig tradition i spåren av den hyperkonkurrens som råder inom bilbranschen – konkurrenter försöker både smutskasta och ta fördel av ett annat bilmärkes haveri, säger Göran.

Det är inte första gången som Volvo har problem med autobroms och offentlighet. Även vid en pressvisning för några år sedan fungerade den inte. Som tröst för Volvo är de inte ensamma om att massmedialt haverera med autobroms.

– När systemet var nytt hade Mercedes en pressvisning där man först körde rakt in i hindret när systemet inte fungerade. För att gardera sig i ett nytt försök lades en bräda på golvet så att testföraren kunde bromsa manuellt istället för att förlita sig på autobromsen.

Göran Björklund påpekar hur viktigt det är att förstå att alla människor kan vara informationsproducenter i dag och att det går blixtsnabbt i det uppkopplade samhället.

Här kan du se filmen på Youtube:

 

test

Omkörd av Facebook – sociala medier har satt sig i framsätet

I dagens förändrade medielandskap gäller det att vara på hugget på ett nytt sätt. Den gamla beprövade presskonferensen exempelvis, i dag är det oftast helt andra aktiviteter som gör att du syns.

Det är ungefär som med det handskrivna brevet. Först kom faxen, sedan körde e-posten och de sociala medierna om lika effektivt som när ångloken för 200 år sedan dundrade förbi landsvägarnas hästtransporter.
Inte lika personligt. Men snabbare, billigare och otroligt mycket mer bekvämt.
– En nyhet som tidigare släpptes till den församlade journalistkåren på en presskonferens har i dag flera arenor att välja mellan, säger Mona Höynä Carlsson, PR-konsult på Newsroom.
Ett aktuellt exempel är Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund som twittrade om sin avgång innan han höll presskonferens om saken.

Via sociala medier kan företag och organisationer lansera och hålla i gång nyheter med skarpslipad precision.
– Det handlar om att bygga upp en förväntan inför en nyhet, se till att rätt personer blir nådda och att göra det vid exakt rätt tillfälle.
Facebook är sedan ett utmärkt ställe att återanvända och sprida budskapen vidare.
– Livslängden på det du skapar blir längre. Dessutom är allt sökbart när det ligger ute på nätet.

För att nå ut ordentligt är det bra att agera i flera olika sociala medier och länka mellan dem. Bygg upp ett evenemang på Facebook, skriv något om det på Twitter och dela det på din egen webbplats och så vidare.
Sedan finns det ju en annan väg, för den som är tillräckligt känd. Ett framträdande i någon av tv:s talkshows är det ultimata sättet att nå ut med sitt budskap. Så bra att du antagligen kan hoppa över mötet med pressen helt och hållet. Programledaren, mån om att hålla den trevliga stämningen uppe, kommer att ge dig precis vad du vill ha. Ett tillfälle att framställa dig själv i en sjyst dager.

Framgångsrikt PR-arbete

“En stor PR-seger”. Det skriver Dagens Opinions “Veckans Brief” om Socialdemokraternas utspel häromveckan om att inrätta en industrikansler.

Det PR-arbete som Dagens Opinion syftar på har bedrivits av Fordonskomponentgruppen (FKG), en branschorganisation för företag som är leverantörer till fordonsindustrin.

FKG har i sin tur tagit hjälp av Newsrooms PR-konsult Göran Björklund och hans team.
Uppdraget: att synliggöra leverantörsindustrin och dess frågor.
– När vi startade efter finans- och bilkrisen, sågs leverantörsindustrin som en grå, anonym massa, säger Göran Björklund.

I dag är det annorlunda?
– Ja, det har blivit välkänt att den är en av våra allra största industrinäringar, många fler har fått insikt om deras frågor.

Hur har du och ditt team arbetat?
– För att nå våra mål använder vi nästan alla redskap som finns i verktygslådan på en modern kommunikations- och PR-byrå.

Det handlar om saker som PR, Public Affairs, omvärldsbevakning, strategi och storytelling.
– Sedan är det bara att tillämpa det som skrivs om kontinuitet, konsekvens, rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt, i skolboken om PR.

Vad är viktigast framöver?
– Att tillföra nya fakta, att utbilda i ämnet. Och jag ser fram emot att höra vad som sägs om de industripolitiska frågorna i anslutning till Riksmötets öppnande den 30 september.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06

Läs mer: Dagens-Opinion-Industrikansler.pdf

Fakta: Grunden för arbetet med att lyfta frågan om betydelsen av en samlad svensk industripolitik finns i en rapport som Finanspolitiska rådet gav ut i anslutning till finanskrisen 2008-2009. I rapporten lyfts ett antal för landet strategiskt viktiga industrinäringar fram. Däribland fordonstillverkning. Även arbetet med olika industristrategier i Storbritannien samt resultatet från EU:s toppmöte år 2013 kring behovet av att återindustrialisera Europa har varit betydelsefullt.

 

Manipulation för att vinna väljarröster

Vi lever i valtider. Partierna trummar på med sina budskap till väljarkåren.
– Propagandakriget pågår för fullt. Det gäller att nå ut med hjälp av just den grad av manipulation som gör att man vinner väljarröster, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Förra året fick centerledaren Annie Lööf kritik för sitt tal i Almedalen.
– Det bestående minnet är att hon läste innantill och talade för långsamt, säger Göran Björklund som sedan några år ingår i den panel som hjälper opinionsföretaget Novus att sätta betyg på partiledarnas tal i Almedalen.

Men kanske kan en analys från statsvetaren och DN-bloggaren Anders Sundell vara lite tröst för Annie Lööf. Han har brutit ner meningarna från årets partiledardebatt i småbitar och mätt hur många ord partiledarna använder.
– Annie Lööf vann matchen – hon är synnerligen vältalig, säger Göran Björklund.
Centerledaren använde sig av 1 426 unika ord i sina inlägg. I andra änden av skalan hamnade Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson med endast 1 241 unika ord i debatten.

Bra eller dåligt?
– En slutsats av analysen är att Centerns röriga politiska situation kan krånglas till ytterligare av alla ord från Lööf, säger Göran Björklund.

Tvärtom kan Sverigedemokraterna vinna kommunikativa fördelar när Åkesson konsekvent hamrar in sina budskap.
– Klassisk propaganda där få, tydliga budskap med upprepning, konsekvens och kontinuitet är det effektivaste sättet. Då uppnås de kommunikativa målen, säger Göran Björklund.

På tal om att få ut sina budskap: Fader till begreppet PR är österrikaren Edward Bernays. Bernays – för övrigt Sigmund Freuds systerson – presenterade ordet PR i sin bok Propaganda 1928.
– Hans främsta teori var att samhället är irrationellt och farligt till följd av flockinstinkten. Därför menade han att det är nödvändigt med manipulation i ett civiliserat samhälle, säger Göran Björklund.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06

PR-politik – Newsroom berikar svenska språket

Fordonskomponent-gruppen

I dag har Newsroom berikat svenskan med ett nytt ord och gett det dess innebörd. Ordet är PR-politik, med betydelsen kortsiktig och röstfiskande politik mot en bestämd väljargrupp som lanseras via medier antingen som debattinlägg eller på en tillrättalagd presskonferens.

Det är i ett debattinlägg åt FKG, Fordonskomponentgruppen, som ordet används och definieras (ges en semantisk innebörd) för första gången i tryckt svensk press. Detta enligt omvärldsbevakningstjänsten Retriever. Tre gånger tidigare finns dock ordet PR-politik tryckt, belagt, men inte definierat på motsvarande vis.
– Ett aktuellt exempel på PR-politik är alliansregeringens samlade utspel om ny och liberalare lagstiftning kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter. En konkret men kortsiktig fråga som framför allt berör unga människor, ingående i den viktiga målgruppen förstagångsväljare, i storstäderna, säger Göran Björklund, PR-konsult.

– Som inom all PR är timing och den rätta fingertoppskänslan A och O för PR-politiken.

Som dåliga exempel på PR-politik nämner Göran Socialdemokraternas utspel om en butler i tunnelbanan och barnfattigdom.
– Misstiming och allt för trubbiga känselspröt, säger han.

Göran tror att vi kommer att få se mer av PR-politik i framtiden, då allt fler partier tänker på röstmaximering framför ideologi.

Läs mer på GP Debatt

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06

Allt avgörs inte under politikerveckan i Almedalen

Nu börjar uppladdningen inför politikerveckan på Gotland, vilken i år kan ses som den stora valupptakten. Först ut bland partierna på scenen är Socialdemokraterna.

– Det innebär att Socialdemokraterna kan sätta den övergripande politiska diskussionsagendan för hela veckan, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Göran följer hela Almedalsveckan och ingår sedan ett par år tillbaka i den panel av 500 speciellt inbjudna politiker, myndighetspersoner, organisationsföreträdare, opinionsbildare och PR-konsulter som åt SVT:s Aktuellt varje kväll betygssätter partiledarnas prestationer på Almedalens scen.

– Almedalen är en viktig mötesplats och arena, men det är många sändare och tämligen få mottagare.
Eftersom det är valår i år kommer det inte bara vara fler sändare utan även krävas högre effekt för att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet.
– Därför ska man noga överväga sitt deltagande, och fundera över om det är värt kostnaden med tanke på den kraft som kan komma att krävas för att nå ut med önskad effekt. Det finns andra vägar att gå.

Enligt Göran bygger framgångsrikt opinionsarbete på ett långsiktigt och konsekvent arbete med att tillföra nya och relevanta fakta för mottagaren i syfte att påverka.
– Vill man få utväxling på opinionsarbetet är min rekommendation att delta i det offentliga samtalet under resterande 51 veckor.

– Men för den som vill följa den svenska samhällsdebatten är Almedalsveckan ett dignande smörgåsbord, där det bara är att ta för sig.

Partiernas dagar i Almedalen 2014: söndag 29 juni – Socialdemokraterna, måndag 30 juni – Kristdemokraterna, tisdag 1 juli – Sverigedemokraterna, onsdag 2 juli – Miljöpartiet, torsdag 3 juli – Moderaterna, fredag 4 juli – Vänsterpartiet, lördag 5 juli – Folkpartiet och söndag 6 juli – Centerpartiet.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06

Så hanterar du kommentarer på nätet

Dagens medielandskap med nya aktörer ställer nya krav. Kunskap om sociala medier och budskapsträning är allt viktigare för att nå ut i bruset.
Bloggare och andra som är aktiva på exempelvis Facebook och Twitter påverkar varumärken genom sina omdömen. Medborgarjournalistiken är ett faktum.
– Alla kan bli utsatta, både företag, offentliga verksamheter och organisationer – och snabbt går det! Det är inte längre bara tidningsjournalister och radio/TV-reportrar som står för bevakningen, säger Newsrooms PR-konsult Mona Höynä-Carlsson och ger följande tips:

•  Formulera budskap ni vill nå ut med och träna på dessa.
• Bevaka vad som sägs om ert företag på nätet. Omvärldsbevakning ökar kunskapen om hur ert varumärke uppfattas.
• Tänk igenom hur ni bemöter förfrågningar som kommer via mejl och andra sociala forum.
• Var vänlig, tydlig och ödmjuk. Det är svårt att uppfatta ironi i text och ditt varumärke vinner på att du har en vänlig ton.
• Var alltid ärlig i mediekontakter.
• Ta initiativet och var proaktiv.
• Träna på att svara på frågor och se det som en möjlighet att nå ut med information om din verksamhet.

Tala sanning i medierna

Snabba tips om hur det går till att förvilla medierna – det är inget som Newsrooms PR-konsult Mona Höynä-Carlsson rekommenderar.
– PR handlar om att skapa långsiktiga och bra relationer, det gör du bäst genom att vara ärlig, säger hon.

Ett grundläggande råd som hon själv ger vid medieträningar är att aldrig ljuga.
En lögn leder oftast till värre konsekvenser än den nakna sanningen. Se hellre till att snabbt komma ut med korrekta fakta, innan rykten och felaktigheter blir till dåliga budskap och braskande rubriker i medierna.

– Däremot är det aldrig fel att vara förberedd, säger hon.
Och det är precis det som en seriös medieträning går ut på: att lära sig att svara på frågor utan att förlora garden, tappa fokus på ämnet eller bli allt för nervös.
– Har du inte varit i en kritisk intervjusituation förr så kan det vara lite skrämmande. Men det går att utvecklas snabbt genom att träna på rätt sätt.

Hur reagerar du på den senaste tidens rubriker kring hur PR-byråer agerat i kommunala kriser?
– Jag blir mycket förvånad. Råden går stick i stäv med praxis i branschen. Att inte vara öppen gagnar ingen, tillgänglighet, ärlighet och öppenhet är ledord i kontakt med medierna.

Något annat bra råd?
– Se intervjun som en möjlighet. Du har en chans att berätta om din verksamhet och få människor att lyssna eller läsa.

Ett tillfälle att skapa PR?
– Ja, eller snarare att få ut ditt budskap.

Thomas Drakenfors, 031-712 40 14

För mer information, kontakta:
Mona Höynä-Carlsson, 031-712 40 09