Content marketing skapar förtroende

Vi har arbetat med content marketing i över 30 år och vet att det skapar förtroende och lojalitet hos mottagarna. Det kan exempelvis handla om innehåll till en kundtidning, personaltidning eller medlemstidning, en årsredovisning eller ett nyhetsbrev. Det kan också innebära andra mediekanaler som sociala medier, bloggar eller filmer för en digital marknadsföring.

Grunden finns i ett trovärdigt innehåll där avsändaren ges möjlighet att stärka sitt varumärke och förstärka sina affärer. Content marketing ska också ge mottagaren något av värde, inte minst kunskap.

… och vi kan fixa allt!

Vi anpassar innehållet så att det väcker intresse hos målgruppen och vi gör det enkelt för dig genom att vi kan sköta allt. Vill du ha hjälp med projektledning, text- och bildproduktion, formgivning, filmning, klippning, animering… ja, kort och gott allt – kontakta oss så hjälper vi dig.

Naturligtvis kan vi också ta hand om alla kontakter med översättare, tryckeri och distributör. I och med att vi också regelbundet följer upp vårt arbete, har vi hela tiden koll på att vi är på rätt väg.

Besöksadress

World Trade Center
Mässans gata 10, Göteborg

Kontakta oss

Vill du ha vårt nyhetsbrev?