Framgångsrikt PR-arbete

“En stor PR-seger”. Det skriver Dagens Opinions “Veckans Brief” om Socialdemokraternas utspel häromveckan om att inrätta en industrikansler.

Det PR-arbete som Dagens Opinion syftar på har bedrivits av Fordonskomponentgruppen (FKG), en branschorganisation för företag som är leverantörer till fordonsindustrin.

FKG har i sin tur tagit hjälp av Newsrooms PR-konsult Göran Björklund och hans team.
Uppdraget: att synliggöra leverantörsindustrin och dess frågor.
– När vi startade efter finans- och bilkrisen, sågs leverantörsindustrin som en grå, anonym massa, säger Göran Björklund.

I dag är det annorlunda?
– Ja, det har blivit välkänt att den är en av våra allra största industrinäringar, många fler har fått insikt om deras frågor.

Hur har du och ditt team arbetat?
– För att nå våra mål använder vi nästan alla redskap som finns i verktygslådan på en modern kommunikations- och PR-byrå.

Det handlar om saker som PR, Public Affairs, omvärldsbevakning, strategi och storytelling.
– Sedan är det bara att tillämpa det som skrivs om kontinuitet, konsekvens, rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt, i skolboken om PR.

Vad är viktigast framöver?
– Att tillföra nya fakta, att utbilda i ämnet. Och jag ser fram emot att höra vad som sägs om de industripolitiska frågorna i anslutning till Riksmötets öppnande den 30 september.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06

Läs mer: Dagens-Opinion-Industrikansler.pdf

Fakta: Grunden för arbetet med att lyfta frågan om betydelsen av en samlad svensk industripolitik finns i en rapport som Finanspolitiska rådet gav ut i anslutning till finanskrisen 2008-2009. I rapporten lyfts ett antal för landet strategiskt viktiga industrinäringar fram. Däribland fordonstillverkning. Även arbetet med olika industristrategier i Storbritannien samt resultatet från EU:s toppmöte år 2013 kring behovet av att återindustrialisera Europa har varit betydelsefullt.