Hållbarhetslagen – nu är den här

Hur står det till med ditt företags hållbarhetsarbete?

Nu är det hög tid att börja fundera på detta, då det blir lag på att i samband med årsbokslutet redovisa sitt hållbarhetsarbete.

26 oktober fattade riksdagen ett beslut som kommer att påverka ett stort antal företag i Sverige.

Den nya hållbarhetslagen, som ska träda i kraft 1 december 2016, innebär att företag måste lämna information om hur man arbetar med följande områden:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden och personal
 • Respekt för mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption

Hållbarhetsredovisningen kommer att gälla alla rapporter som görs efter 1 januari 2017.

– Totalt påverkas runt 1 600 företag av beslutet. För många blir den här rapporteringen ett helt nytt sätt att arbeta och för dem är det en bra idé att börja i lite mindre skala, säger Newsrooms vd Gun Rosendahl.

För att omfattas av hållbarhetslagen, ska företag uppfylla mer än ett av följande villkor:

 • Fler än 250 anställda
 • En balansomslutning på minst 175 miljoner kronor
 • En nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor

Hållbarhetsinformationen ska ingå i förvaltningsberättelsen eller upprättas som en skild handling – antingen i exempelvis verksamhetsberättelsen eller som en separat redovisning.

Vad är det då som krävs? Vad behöver rapporteras för att lagkraven ska följas?

 • Företagets affärsmodell
 • Företagets policy i hållbarhetsfrågor (inom de fyra områdena ovan)
 • Resultatet av tillämpningen av policyn
 • Väsentliga risker som rör dessa frågor
 • Hur företaget hanterar riskerna
 • Centrala resultatindikatorer (nyckeltal) som är relevanta för verksamheten

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11