husbilskampen

Husbilskampen är en opinions- och lobbykampanj för en rättvisare beskattning av husbilar (personbil klass II). Uppdragsgivare är Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF. 

Newsroom har det övergripande ansvaret för såväl strategiska som taktiska insatser i syfte att påverka politiker och myndighetspersoner. 

Husbilskampen är den enda opinionskampanjen som hittills lyckats driva igenom en sänkning av fordonsskatteuttag i Sverige. Trots framgången drivs den vidare med målsättningen att driva igenom en ännu rättvisare beskattning.

Uppdraget innefattar bl.a. strategisk kommunikation, rådgivning, kampanjplanering, analys, research, textproduktion (debattartiklar, pressreleaser m.m.) och grafisk produktion (webb, broschyr, film m.m).

Besöksadress

World Trade Center
Mässans gata 10, Göteborg

Kontakta oss

Vill du ha vårt nyhetsbrev?