Manipulation för att vinna väljarröster

Vi lever i valtider. Partierna trummar på med sina budskap till väljarkåren.
– Propagandakriget pågår för fullt. Det gäller att nå ut med hjälp av just den grad av manipulation som gör att man vinner väljarröster, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Förra året fick centerledaren Annie Lööf kritik för sitt tal i Almedalen.
– Det bestående minnet är att hon läste innantill och talade för långsamt, säger Göran Björklund som sedan några år ingår i den panel som hjälper opinionsföretaget Novus att sätta betyg på partiledarnas tal i Almedalen.

Men kanske kan en analys från statsvetaren och DN-bloggaren Anders Sundell vara lite tröst för Annie Lööf. Han har brutit ner meningarna från årets partiledardebatt i småbitar och mätt hur många ord partiledarna använder.
– Annie Lööf vann matchen – hon är synnerligen vältalig, säger Göran Björklund.
Centerledaren använde sig av 1 426 unika ord i sina inlägg. I andra änden av skalan hamnade Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson med endast 1 241 unika ord i debatten.

Bra eller dåligt?
– En slutsats av analysen är att Centerns röriga politiska situation kan krånglas till ytterligare av alla ord från Lööf, säger Göran Björklund.

Tvärtom kan Sverigedemokraterna vinna kommunikativa fördelar när Åkesson konsekvent hamrar in sina budskap.
– Klassisk propaganda där få, tydliga budskap med upprepning, konsekvens och kontinuitet är det effektivaste sättet. Då uppnås de kommunikativa målen, säger Göran Björklund.

På tal om att få ut sina budskap: Fader till begreppet PR är österrikaren Edward Bernays. Bernays – för övrigt Sigmund Freuds systerson – presenterade ordet PR i sin bok Propaganda 1928.
– Hans främsta teori var att samhället är irrationellt och farligt till följd av flockinstinkten. Därför menade han att det är nödvändigt med manipulation i ett civiliserat samhälle, säger Göran Björklund.

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06