Nyhetsbrev i nobelpristagarklass

AI, artificial intelligence, tar snabbare och snabbare steg ut från tekniklaboratoriernas korridorer och in i vår vardag. Utan att reflektera över det så mycket går vi redan runt med den här teknologin i våra fickor, varenda ny iPhone har sin hjälpreda kallad Siri – en slags privat callcenter som svarar på frågor om allt från religion och politik till hur du ska hantera problem i vardagen. Siri blir lite smartare för varje gång du använder henne och man går hela tiden och funderar på vad hon kommer att klara om några uppdateringar?

Brittiske fysikern Stephen Hawking är oroad över det här och spår att datorerna så småningom kommer att klura ut vilken makt de har och tar kontrollen, den biologiska intelligensen blir utdaterad och förslavad. En servicesektor för de digitala härskarna.

När det gäller något av det allra mest mänskliga och personliga – hur vi utrycker oss i skrift – gör datorerna framryckningar. Wikipedia är redan smockfullt av datorgenererade texter som verkar tillräckligt klara och koncisa för att bräcka en del medelmåttor. De saknar bara det där personliga.

Men om maskinen inte har samma intressanta egenheter som oss av kött och blod finns det inget som hindrar att de blir hur vassa som helst på att imitera. I framtidens ordbehandlare kanske vi bara kan mata in lite sköna parametrar från författare eller skickliga retoriker – en tredjedel Donna Tart, lite Churchill och Ferlin. Sedan är det bara att skriva in trista fakta, trycka på enter och låta maskinen spotta fram ett mästerverk. Välj vilken nobelpristagare du vill, låt Hemingway skriva firmans nyhetsbrev eller redigera förlagets mediokra mänskliga manus.

Möjligtvis får programmakarna hosta upp lite royalties till förlaget som äger rättigheterna till författarens verk, men det går säkert att lösa. Sedan, när robotarna blir lite bättre kanske det går att få “the full experience”? En blade runner-Ernest som både super och hänger i krigshärdar som aldrig förr utan att bli deprimerad och trött på livet.

Och som aldrig missar en deadline.