Göteborg Energi

Det blev silver till Newsroom och Göteborg Energi när Sveriges bästa års- och hållbarhetsredovisning utsågs 2016. Det tackar vi för och har gått stärkta vidare med fortsatta produktioner av kommande års- och hållbarhetsredovisningar.

Samtidigt jobbar vi på med Göteborg Energis personaltidning På GE, en tidning med personporträtt, arbetsplatsreportage och artiklar om nya, spännande GE-projekt som hållbara boenden och laddningsstationer. Framtiden ser grön ut – inte minst mot bakgrund av att tidningen nu är på väg in i en digital era. Som bland annat innebär filmade inslag för företagets intranät.