SBF – Verkstadsvalet

Genom att avreglera bilunderhållsmarknaden slog EU år 2010 fast att bilägarna har rätt att välja vilken bilverkstad man själv vill. I snitt lägger medel-Svensson 6 000 kronor per år på bilservice och bildelar.

Verkstadsvalet är en konkurrensneutral och målgruppsinriktad informations- och opinionskampanj som förespråkar dels bilägarens fria val, dels alla verkstäders rätt att konkurrera på lika villkor, något som kan naggas i kanten vid ogenomtänkta EU-beslut.

Informationskampanjen omfattar kvällspressannonsering, native advertising med bland annat film, kampanjhemsida, butiksmaterial samt PR-insatser för att informera konsumenterna om valfriheten.

Opinionskampanjen omfattar strategisk kommunikation; remissvar, politikerdialog, debatt och strategiska samarbeten, i syfte att påverka svenska EU-parlamentariker och riksdagsledamöter om fri konkurrens på lika villkor.

Delar av opinionskampanjen, som bygger på storytelling kring den lilla verkstaden på landsbygden, används även av SBF:s europeiska samarbetsorganisation, FIGIEFA, i deras EU-lobbying.

Vår uppdragsgivare, Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF), är branschorganisation för ledande leverantörer av bildelar.