PR-politik – Newsroom berikar svenska språket

Fordonskomponent-gruppen

I dag har Newsroom berikat svenskan med ett nytt ord och gett det dess innebörd. Ordet är PR-politik, med betydelsen kortsiktig och röstfiskande politik mot en bestämd väljargrupp som lanseras via medier antingen som debattinlägg eller på en tillrättalagd presskonferens.

Det är i ett debattinlägg åt FKG, Fordonskomponentgruppen, som ordet används och definieras (ges en semantisk innebörd) för första gången i tryckt svensk press. Detta enligt omvärldsbevakningstjänsten Retriever. Tre gånger tidigare finns dock ordet PR-politik tryckt, belagt, men inte definierat på motsvarande vis.
– Ett aktuellt exempel på PR-politik är alliansregeringens samlade utspel om ny och liberalare lagstiftning kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter. En konkret men kortsiktig fråga som framför allt berör unga människor, ingående i den viktiga målgruppen förstagångsväljare, i storstäderna, säger Göran Björklund, PR-konsult.

– Som inom all PR är timing och den rätta fingertoppskänslan A och O för PR-politiken.

Som dåliga exempel på PR-politik nämner Göran Socialdemokraternas utspel om en butler i tunnelbanan och barnfattigdom.
– Misstiming och allt för trubbiga känselspröt, säger han.

Göran tror att vi kommer att få se mer av PR-politik i framtiden, då allt fler partier tänker på röstmaximering framför ideologi.

Läs mer på GP Debatt

För mer information, kontakta:
Göran Björklund
, 031-712 40 06