Bygg relationer genom PR

Som kommunikationsbyrå tror vi på en gränsöverskridande kommunikation där content marketing samverkar med PR och där det är kanalval och innehåll med rätt budskap som gör skillnad. En perfekt kombination som särskiljer oss från andra kommunikationsbyråer i Göteborg och Västsverige.

Vi arbetar med att skapa uppmärksamhet åt våra uppdragsgivare genom publicitet, driva opinion och debatt. Vi kan också med genomtänkt strategisk kommunikation påverka omvärlden eller den politiska agendan åt våra uppdragsgivare. Många gånger bygger den kommunikation som vi skapar på en berättelse som vi både förvaltar och utvecklar beroende på syfte, mål och kanalval.

 

Vi arbetar med PR inom följande tre områden:

Public Relations

Budskapets mål och syfte styr kanalval för bästa effekt hos målgruppen. Aktiviteter kan vara pressreleaser, insatser i sociala medier, presskonferenser, event, kriskommunikation med mera.

Public Affairs

Efter en inledande analys tar vi fram vi en kommunikationsstrategi där målet är att driva påverkansprocesser – lobbying – för att nå önskat resultat. Kanaler kan till exempel vara debattartiklar, rapporter eller genomförandet av seminarier och politikerträffar.

Investors Relations

Kommunikation med finansmarknaden är ett område som styrs av ett omfattande regelverk. Vi hjälper dig med prospekt, årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar, delårsrapporter och pressreleaser.

 

 

Newsroom-modellen

För att kunna kvalitetssäkra vårt arbete är det viktigt att det finns tydliga mål. Därför jobbar vi enligt Newsroommodellen i fyra steg.

 

  1. Nuläges- och behovsanalys
  2. Strategi
  3. Genomförande
  4. Utvärdering

Besöksadress

Mässans gata 8
412 51 Göteborg

Kontakta oss

info@newsroom.se
+46 (0)31 712 40 00