Bygg relationer genom PR

Som PR-byrå arbetar vi med att skapa uppmärksamhet åt våra uppdragsgivare genom publicitet, driva opinion och debatt. Vi kan också med genomtänkt strategisk kommunikation påverka omvärlden eller den politiska agendan åt våra uppdragsgivare. Många gånger bygger den kommunikation som vi skapar på en berättelse som vi både förvaltar och utvecklar beroende på syfte, mål och kanalval.

Som PR-byrå arbetar inom följande tre områden:

Public Relations, ”omvärldsrelationer”:
Vårt erbjudande inom Public Relations bygger på ett modernt PR-arbete, där budskapets mål och syfte styr kanalval för bästa effekt hos målgruppen. Aktiviteter kan vara pressreleaser, insatser i sociala medier, presskonferenser, event, kriskommunikation med mera.

Public Affairs, ”samhällskontakt”:
Efter en inledande analys tar vi fram vi en kommunikationsstrategi där målet är att driva påverkansprocesser – lobbying – för att nå önskat resultat. Kanaler kan till exempel vara debattartiklar för att nå ut i det offentliga samtalet, rapporter eller genomförandet av seminarier och politikerträffar för att påverka genom att tillföra ny fakta och visa på flera dimensioner.

Investors Relations, ”finansiell information”:
Ett tredje ben inom vår PR-verksamhet är IR, Investors Relations – kommunikation med finansmarknaden – vilket är ett område som styrs av ett omfattande regelverk. Våra erfarna konsulter hjälper dig med prospekt, årsredovisningar med utökad hållbarhetsredovisning, delårsrapporter och pressreleaser.

***

”Content is King” & ”The importance of timing in PR”
Som kommunikationsbyrå tror vi på en gränsöverskridande kommunikation där content marketing samverkar med PR och där det är kanalval och innehåll med rätt budskap som gör skillnad.
En perfekt kombination som särskiljer Newsroom från andra kommunikationsbyråer i Göteborg och Västsverige.