Swedavia

Swedavia är ett statligt ägt bolag som driver och utvecklar tio svenska flygplatser. Sedan 2018 har Newsroom producerat Swedavias års- och hållbarhetsredovisning. Den har hela tiden utvecklats och görs från och med verksamhetsåret 2022 i liggande format för digital publicering. 

Förutom en svensk och en engelsk version görs även en kortversion, så kallad one pager, som sammanfattar det viktigaste på ett grafiskt tilltalande sätt.

Newsrooms uppdrag inkluderar projektledning, grafisk form, textproduktion, tabellhantering, grafik, bildurval, löpande korrektur och tillgänglighetsanpassning.

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2022.

Besöksadress

World Trade Center
Mässans gata 10, Göteborg

Kontakta oss

Vill du ha vårt nyhetsbrev?