Workshop om opinionsbildning

I den senaste kampanjen för Sveriges Bildelsgrossisters Förening kombinerar Newsroom content marketing med PR och strategisk kommunikation.
– Utgångspunkten för kampanjen är alla bilverkstäders rätt att konkurrera och bilägarnas valfrihet, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom
Den 17 maj höll Göran Björklund en workshop om opinionsbildning, bland annat om arbetet med kampanjen som består av två delar. Dels ”Verkstadsvalet”, en konkurrensneutral informationskampanj riktad till bilägare, dels ”Bilverkstadsdöden”, en opinionsbildande och argumenterande kampanj riktad till politiker.
För informationskampanjen är native advertising huvudkanal.
– Budskapet är komplicerat vilket kräver att det sätts in i ett större sammanhang för att nå rätt målgrupp och önskad effekt, en noggrann analys ligger till grund för kommunikationsstrategin.
Även i opinionskampanjen läggs, efter analysen, tyngdpunkten på digital spridning via flera olika egna plattformar samt nyhetssajter.
– Vi vet att åtta av tio riksdagsledamöter vill ha faktamaterial digitalt, dessutom bedriver partier och myndigheter ständigt omvärldsbevakning. Därför gäller det att ha rätt berättelser och att bädda in rätt sökord som i budskapet. Man måste lära sig tänka och resonera som sin mottagare för att nå önskad effekt, säger Göran Björklund.
Arbetsgruppen hos Newsroom: Göran Björklund, seniorkonsult, Annika Wiel Hvannberg, digital manager och filmare, Jeanette Larsson, fotograf och filmare samt Nils Pennlert, art director.
Se mer här!