“Dra inte alla över en kant” och “det ska börjas i tid om man vill skratta sig lycklig”…

Ja, dröm om din förvåning över hur gamla talesätt omformas och förändras.

Eller så är det bara en naturlig och successiv förändring mot ett modernare språkbruk och snart är den ursprungliga formuleringen glömd.

Ordspråk och talesätt är ofta ett sätt att förmedla ett budskap, en värdering eller visdom, som de flesta människor i världen kan ställa sig bakom, oberoende av kulturella skillnader.

Men varifrån kommer de gamla talesätten? Allt färre säger i dag hela uttrycket ”det ska böjas i tid det som krokigt ska bli” Då hade det varit självklart att det ska böjas och inte börjas. Men i detta fall tycker många att det är okej att säga att det ska börjas i tid. Samma sak med “att skratta sig lycklig” som känns helt rätt i dagens positivitetskultur.

“Att dra alla över en kant” känns mer tveksamt. Men varifrån kommer uttrycket “att dra alla över en kam”?

På 1600-talet skar frisörerna av håret på kunderna med rakkniv utmed en kam. Man hade olika bredder på kammarna för att inte ”skära alla över en kam”.

Allt oftare hör man också en blandning av olika uttryck som inte hör ihop, en så kallad kontamination eller katakres. Det kan vara humoristiskt medvetet eller en ofrivillig felsägning, vilket ofta gör det ännu roligare.

Till exempel ”jag mår som en prins i vattnet” som är en sammanblandning av att “må som en prins” och “vara som en fisk i vattnet” och betydelsen är ju ungefär densamma.

Ett annat exempel är ”håll fanan brinnande”, en blandning av uttrycken ”håll fanan högt” och ”håll facklan brinnande”.

Andra roliga sammanblandningar och förändringar som blivit mer eller mindre vedertagna är till exempel ”ta seden i vacker hand” istället för “ta seden dit man kommer”, liksom att “inte tala med galen tunga”, “göra två flugor på smällen” eller “den man ligger med får bädda”.

En ny variant som tyvärr känns aktuell i dag är ”man ska inte kasta sten på den som ligger” som är en sammanblandning av att “man inte ska kasta sten i glashus” och “inte sparka på den som ligger”.

En känd felsägning som många fortfarande säger på skämt myntades på 1980-talet då företagsledaren Refaat El-Sayed sa ”Här ligger en gravad hund”.