Årets rapport om “Svenskarna och internet” visar att användandet av sociala medier har planat ut. Facebook minskar för första gången i undersökningens historia och används mest av medelålders. De unga hittar du istället på Youtube eller Tiktok.

“Svenskarna och internet” är en oberoende undersökning som genomförs varje år av Internetstiftelsen och den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer Internets spridning och användning runt om i världen.

En stor majoritet av internetanvändarna använder sig av sociala medier. Sedan 2010 har det skett en stadig ökning av användandet. Likt föregående år ligger användandet av sociala medier på 83 procent. Det dagliga användandet ökar marginellt till 65 procent.

Hur man använder sociala medier har däremot förändrats och intresset för att till exempel dela inlägg har minskat. Sociala medier skapar inte samma engagemang som tidigare och användarna ser det inte längre som något som känns meningsfullt. Det har mer och mer blivit en reklamkanal som ger lite förströelse för stunden.

För den som vill kommunicera på sociala medier har det därför blivit ännu viktigare att veta var man hittar sin målgrupp och att kommunicera på rätt sätt.

Facebook, Instagram och Snapchat fortsätter vara de största sociala kanalerna men ökningen har planat ut. Twitter, som tidigare har varit på nedgång, har ökat något igen.

Bland användare upp till 25 år är det fler som dagligen använder Snapchat och Instagram än Facebook. Bland de äldre föredrar flest Facebook.

Men även här minskar både Instagram och Snapchat. Unga föredrar Youtube eller Tiktok varav det senare inte ens är med i undersökningen.

LinkedIn ligger kvar på samma nivå som föregående år med 31 procent.

Majoriteten av dem som använder Flashback är män. Här dominerar dock sällan-användningen och enbart 1 procent använder tjänsten dagligen.

Pinterest växer och här dominerar kvinnorna, bland kvinnor mellan 26 och 35 år använder över hälften tjänsten. Så gott som alla under 26 år tittar på Youtube.

Facebook Messenger är den chattjänst som är mest utbredd och används i samma utsträckning som tidigare. Alla andra aktiviteter, såsom att delta i grupper och publicera inlägg på Facebook, minskar.

När det gäller kommunikationstjänst använder i stort sett alla e-post. De yngre använder sig dock generellt oftare av chattfunktioner. Det dagliga chattandet över internet har dubblerats de senaste 5 åren.

Whatsapp ökar något jämfört med föregående år och Skypeanvändningen minskar något.

Många använder internet som ett verktyg för att låta arbetsliv och privatliv flyta ihop allt mer. Konkret innebär det att i ena vågskålen koppla upp sig på sin lediga tid för att arbeta samt att läsa e-post på semestern och i den andra vågskålen använda internet privat på arbetet.

Den bransch man arbetar i spelar en stor roll för hur arbetsliv och privatliv blandas med hjälp av internet. IT- och kommunikationsbranschen samt finansbranschen är de branscher där flest arbetar på sin fritid via internet och även använder internet för privata ärenden under arbetstid. Inom vård- och transportbranschen blandas det minst.

Årets undersökning har genomförts på 2 706 slumpvis utvalda personer runt om i Sverige. 52 procent av de utfrågade har varit män och 48 procent kvinnor. 69 procent av de tillfrågade bor i städer och 31 procent är boende på landsbygd.

Källa: Internetstiftelsen i Sverige.