Inga idéer till företagets nyhetsbrev, pressrelease eller kundtidning? Och deadline närmar sig?
Lugn, det finns knep. Både för att kickstarta kreativiteten och ha beredskap framåt.
Här är ett gäng tips som hjälper dig att hitta material, även när det känns tomt på nyhetsfronten.

Kollegorna

Här vimlar det av uppslag som kan bli bra content – texter, filmer, underlag för nyheter – bara du lyckas hitta och paketera dem på ett intressant sätt. Till exempel…

 • … kollegan som gör något viktigt eller spännande men som kanske inte syns utåt, en nyckelperson (eller avdelning) som ”får det att hända” (”utan Xx inget yyy”), någon som gör skillnad.
 • Provar företaget nya former för rekrytering? Har ni förändrat arbetssätt/rutiner? En företags- eller avdelningskultur som är intressant eller rent av unik? Sponsrar eller deltar ni i något behjärtansvärt? Tar ni tydlig ställning i en fråga?
 • Följ en kollega under en dag (”bakom kulisserna med Karin”) och skapa förståelse och nyfikenhet för uppdraget.
 • På ett stort företag kan de längst anställda eller den genomsnittsanställde (t ex med vanligaste namnet i viss ålder) bli en story. Fördjupa bilden av en nyckelperson – en chans att skapa fler beröringspunkter och fylla på med bränsle för småpratet bortom säljare/kund-relationen. En nyanställd från en annan bransch som ser uppdraget med nya ögon är en annan ingång.

Vinjetter – nyckel till att spåna idéer  

 • Ekonomi, nyheter, miljö, profilen, mångfald, marknad … De där små orden som signalerar olika avdelningar eller typer av innehåll kan vara en tillgång när du spånar uppslag. De ger struktur åt tankearbetet, och hjälper till att styra och sätta ramar för idéerna. Även om vinjetter kan tyckas vara relativt allmänna blir de något att hänga upp tankarna på – och något konkret att gå igenom och bocka av.

Hur gick det sen?

 • Alla dessa projekt som sjösatts… Hur har det gått – och varför?

Arkivet – källa till berättande

 • Har ni dokumenterat er historia? Har ni ett välfyllt eller åtminstone något slags arkiv? Grattis, här finns stoff till återkommande publiceringar av typen ”Det var då…”, ”Ur arkivet”, ”Året var 19xx” (bilder/reklammaterial/nyhetsklipp, give-aways/annonser etc).
 • Ta ett större grepp på företagets historia. Varför startade verksamheten? Från starten till dagens företag, vilka är milstenarna? Hur har företaget lyckats hålla sig relevant så länge? Med er bakgrund, hur ser ni på framtiden (utifrån några aktuella parametrar)? Även misslyckanden kan få plats – här kan finnas lärdomar för framtiden eller paralleller med något i dagens samhällsutveckling (”tänk på det här” etc).
 • Planera för kommande märkesdagar. Tänk jubiléer av olika slag (”ett decennium med xx”/”20 år med kvartersvärdar – Kalle var med från början”, ”15 år med personaltidningen/internwebben – så började det”) eller ”händelsen som satte (företaget) i riksmedia”.

Svaren alla söker

 • Fånga upp frågor och synpunkter kring era produkter eller tjänster. Receptionen, säljarna eller andra med många kundkontakter vet ofta hur snacket går. Svaren (”Xxxxx – så funkar det”) går att variera i det oändliga. Många frågor återkommer också över tid eller säsong. Med andra ord kan de med framgång upprepas – med viss variation.
 • Är svaren komplicerade att beskriva i ord? Tar frågorna mycket tid eller resurser i anspråk? En lösning kan vara att istället ta fram en instruktionsfilm för hemsidan eller youtube-kanalen. Bra genomförd kan den bli en del av säljargumenten, eftersom de erbjuder trygghet för potentiella köpare.

Häng på samtiden

 • Ta rygg på aktuella händelser eller trender som går att knyta till verksamheten. Visa hur ni bidrar till en lösning eller arbetar för önskade samhällsförändringar: till exempel miljöinitiativ, trygghetssatsningar (i spåren av nyheter kring ökad otrygghet), nya typer av rekrytering, mångfald etc. Koppla förändrat kundbeteende till aktuella skeenden.
 • Intresset finns redan eftersom ämnet trendar och får draghjälp av andras rapportering. Å andra sidan gäller att vara relevant och att agera snabbt.

Statistik ger trovärdighet

 • Att bygga nyheter med hjälp av statistik eller undersökningar är en klassiker. Att kunna backa upp teser eller påståenden med siffror ökar trovärdigheten. Att kombinera olika resultat kan också ge nya eller oväntade infallsvinklar. Klär du dessutom ditt utfall i grafik blir budskapet än mer intressant och lättare att ta till sig.