Många tittar på filmer i mobilen utan ljud, eller så lyssnar man på något annat samtidigt, till exempel musik eller ljudbok som man inte vill avbryta.
Därför bör alla filmer ha undertext så att även de som inte har ljudet på kan ta del av innehållet i filmen.

Genom att texta filmen på flera språk kan du nå ut till fler. Det finns även en tillgänglighetsaspekt gällande döva och personer med nedsatt hörsel (se lag nedan*).
Vill man göra filmen helt tillgänglighetsanpassad ska den även syntolkas.
Det finns flera enkla gratisprogram för automatisk undertextning men du behöver ändå alltid gå igenom och redigera texten för att säkerställa innehåll och stavning. En bra undertext handlar inte bara om att skriva exakt vad som sägs. Det gäller att tolka och komprimera ett kanske rörigt tal så att det blir en begriplig textning som alla hinner läsa och förstå.

Detta ska du tänka på när du textar din film:

1) Gör undertexten sist
Det är viktigt att filmen är helt färdigredigerad och att det finns en godkänd slutversion innan du gör undertexterna. Ändras klippen i filmen efter att undertexterna är gjorda så kommer de inte att stämma överens med den nya versionen av filmen.

2) Synkronisera texten med ljudet
Varje textblock består av en eller två rader och varje rad kan ha upp till 32 tecken, dock max 42. Börja och avsluta textblocken där det finns naturliga pauser i talet. Varje block ska ligga i bild cirka 2–7 sekunder så att tittaren både hinner läsa och hänga med i filmen. Mellan textblocken behövs en paus på 2–3 bildrutor utan text så att ögat hinner uppfatta att ett nytt textblock dykt upp.

3) Se över språket
För att undertexterna ska vara lätta att läsa för tittaren bör man undvika förkortningar och istället skriva ut orden. Blanda inte siffror och textade summor utan skriv gärna ålder, årtal, datum, klockslag och annat med siffror. Talspråk innehåller ofta utfyllnadsord som “ju”, “liksom”, “typ” eller “alltså”. Dessa ord kan du stryka eftersom de inte tillför något för innehållet i filmen. Om två personer pratar samtidigt i samma textblock så inled varje uttalande med ett talstreck på en ny rad.

4) Återge viktiga ljud
I undertexterna kan du också beskriva ljud som är viktiga för förståelsen av filmen. Viktiga ljudeffekter kan skrivas inom parentes, som till exempel (någon skriker utanför), (telefonen ringer). Det kan också vara något som sägs på tv eller utanför bild som är viktigt för handlingen. Är det en berättarröst så kan man återge den med kursiv stil.

5) Grafik, namnplattor och titel
Undertexten behöver inte alltid skrivas på en svart platta men det är viktigt att texten är läsbar och att textens färg står i kontrast till bakgrunden. I intervjuer och reportage använder man även ofta namnplattor för att presentera den som pratar. Se till att placera namnplattan i en lämplig del av filmrutan så att den inte krockar med undertexten eller skymmer personer i bild.

7. Öppen eller stängd undertext
En öppen undertext innebär att undertexten finns inbränd i själva filmen så att den alltid visas. Detta skiljer sig från en stängd undertext där tittaren själv väljer att slå på eller av undertexten. Med en stängd undertext kan man dessutom ha flera olika språk som tittaren kan välja mellan.

8. Automatiskt textning
Det finns olika webbtjänster för att skapa undertext som till exempel www.happyscribe.com eller online-verktyget textamig.se. Den lyssnar av vad som sägs och genererar en textningsfil men det kan bli väldigt tokigt så man måste gå igenom texten noga efteråt.

Använd en undertextfil i antingen SRT-format eller webVTT. Denna bifogar du sedan till filmen. Det finns guider för att lägga till undertextning på LinkedInFacebook och YouTube.

* Från september 2020 ska alla filmer, även de som publiceras för internt bruk, vara textade på svenska enligt DOS-lagen (lagen om digital offentlig service).
Från och med juni 2021 omfattar lagen även alla mobila applikationer.
Se: Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på DIGG.se