Ord har nästan alltid synonymer, och för den som skriver för dagstidningar, nyhetsbrev eller pressreleaser gäller det att välja rätt: det enkla. Det kan passa för akademiska uppsatser, där det skrivna är en sak mellan en insatt skribent och en lika insatt läsare. Men för en journalist, copywriter eller kommunikatör är krångliga ord oftast hinder som tar död på texterna.

Här gäller det istället att förklara och förenkla. Leta efter ord som alla förstår. Slänga ut “implementera”, “prekär” och “kontinuerlig” och stoppa in ersättningar som “genomföra”, “krånglig” och “ständig”.
Ett annat knep är att hålla verben aktiva. Sök igenom det du skrivit efter de förhatliga s-verben. Skriv om, se till att någon gör saker istället för att saker görs.

Har du många läsare från andra länder får du ta enkelheten ett steg till. En nybörjare på svenska har svårt för småord som “man” och “men”. De är lätta att missförstå. Vilken man då? Riktar det sig bara till män? Skriv in en tydligare avsändare: jag, hon, vi eller han. I fallet med “men” är det en slags möjlig invändning inbyggd i ordet, även om du själv bara ville ha en övergång till en bisats. Något blir ifrågasatt, en tolkning som förresten är rätt vanlig bland infödda svenskar.

Finns det citat med så kan du gärna ha avsändaren med varje gång när det ska vara enkel svenska, även om det är samma person som uttalar sig hela tiden. Långa meningar är inte heller en succé för någon som är ovan vid språket. Så sätt punkt. Dela upp. Håll det enkelt och bli läst.