Tesen om att unga, personer under 16 år, väljer andra sociala kanaler än Facebook, stämmer enligt en färsk amerikansk undersökning utförd av Comscores på uppdrag av mediaanalysföretaget Recodes. Däremot befäster Facebook sin ställning som en social kanal för personer 18-34 år.

Rangordningen i USA är, enligt Recodes analys presenterad 30 mars: Facebook, Snapchat, Instagram och Twitter.
– Resultatet av analysen stämmer väl överens med vår egen, erfarenhetsbaserade, uppfattning, säger Annika Wiel Hvannberg, digital manager på Newsroom.
– Oavsett om man arbetar med content marketing eller PR måste man tänka på att antalet kanaler är fler än någonsin tidigare när man paketerar sitt budskap, fortsätter Annika.

Lite mer om sociala medier och framför allt chattjänsten Snapchat: Bland unga svenskar växer Snapchats popularitet ju längre ner man går i åldern. Bland 12–15-åringar har 81 procent ”snappat” någon gång och 62 procent uppger att de gör det dagligen. För 15–25-åringar är siffrorna 64 respektive 46 procent, enligt en svensk undersökning.