Visste du att av världens 100 mest välkända logotyper är blå den vanligaste färgen (33 procent). 29 procent är röda och 28 procent är svarta. Övriga färger står alltså för ynka tio procent. Varför dominerar de här tre kulörerna? Vi tar en titt på färgernas psykologi.

Alla färger ger upphov till olika associationer och känslor. Blått brukar stå för trygghet och lugn. Gult associeras ofta med ungdomlighet och kreativitet. De tolkningar som vi gör av färgen är till största delen undermedvetet, därför är det extra viktigt att tänka kring färgvalet i en grafisk profil, eller vid valet av en logotyp.

Ta en titt på Newsrooms färgguide och se vilka kända varumärken som valt vilka färger.

 

Psst…

Förutom att välja den färg som kommunicerar det du vill, finns det några praktiska saker att ta hänsyn till:

  • För färgblinda är det svårt att skilja på grönt och rött och därför bör inte de färgerna användas tillsammans.
  • Blått är den färg som allra flest människor kan tolka. Det är bland annat därför som länkar på sökmotorer på Internet är blå.
  • Studier visar att kvinnor och män har till viss del har olika preferenser för vilka färger de gillar. Kvinnor tycks föredra lila, blått och grönt och är mindre positiva till grått, orange och brunt. Män gillar blått, svart och grönt. Däremot har de svårare för lila, brunt och orange.