Sociala medier – på bara ett decennium har de blivit en lika självklar del av mänsklighetens upplevelser som dansbanor och gammaldags skvaller på kyrkbacken. En del av informationen går att hämta upp på andra sätt, men det är krångligare och tar mer tid. Att det mesta på sociala medier är just av karaktären byskvaller och lättsinnigt tidsfördriv är en viss tröst för den som väljer att stå utanför. Men det hjälps inte, sociala medier levererar ständigt nytt material till det kollektiva medvetandet som gör att outsidern blir lite avskärmad.

En egenskap hos den mer personliga informationen på Tinder, Instagram och Facebook är att den är hopplöst tendentiös. Vi lyfter fram sidor hos oss själva som vi silat genom vårt personliga softfilter. Det är idealiserade självbilder och flåshurtiga officiella statements, det är alla medvetna om och det gör att vi tar emot informationen med skepsis.

Vi litar inte riktigt på vad som beskrivs, det är mer som en sorts underhållning.

Skepsisen smittar av sig på företag och organisationer. Hur ska de kunna nå sina målgrupper med information när alla betraktar mycket av innehållet på nätet som silat genom ett Tinderfilter?

Då krävs det innehåll som andas eftertanke och skärpa för att tränga igenom. Ungefär som trovärdig journalistik, som bygger på kompetent research och som inte bara riktar sökaren mot det som är lagom sockrat.