Lider du av prokrastinens?
Prokrastinering innebär att medvetet skjuta upp något man vet att man borde göra trots att det kan leda till negativa konsekvenser.
Många väntar med att ta tag i saker som egentligen borde fixas direkt. Först i sista stund får vi upp tempot på allvar. Hur kommer det sig?
– Det är inte helt ett ovanligt beteende i kreativa branscher, som arkitektur, reklam och PR, säger Erica Holm, skribent på Newsroom och rekommenderar boken ” Dansa på deadline – uppskjutandets psykologi” av Alexander Rozental och Lina Wennersten.
Boken
 ger en vetenskaplig förklaring till varför vi skjuter upp saker och hur vi kan göra för att förändra vårt beteende.

Utgångspunkten är forskning inom beteendeekonomi, kognitiv neurovetenskap och inlärningspsykologi. Exempel varvas med övningar som kan vara användbara för både enskilda individer, företag och organisationer.

Att medvetet skjuta upp viktiga åtaganden kan påverka hälsan och i förlängningen leda till mer stress i vardagen. Människor som skjuter upp saker regelbundet får framför allt problem med sin psykiska hälsa. När man skjuter upp någonting jobbigt och gör något mer tillfredsställande mår man bra för stunden, men ju närmare deadline man kommer, desto sämre mår man och stressen ökar. En bra strategi enligt boken är att dela upp jobbiga åtaganden i konkreta mindre mål.

Ofta ställer vi upp ganska stora övergripande mål som att inleda ett projekt, börja träna och så vidare. Problemet med sådana mål är att de är alltför vaga, därför kan vi hela tiden skjuta upp tidpunkten när vi ska börja. Om vi gör målen mer konkreta och specifika blir de lättare att genomföra.

Forskning visar också att prokrastinering blir allt vanligare. En orsak kan vara att det finns så många möjligheter till distraktioner i dagens samhälle.

Ofta tar det tid att komma igång, och då måste man sitta tillräckligt länge med uppgiften utan en massa distraktioner som en smarttelefon eller e-post. Sociala mediers framfart har gett oss mängder med saker att göra – i stället för att arbeta.

Det finns fyra olika faktorer som kan förklara varför vi skjuter upp saker som vi borde kunna ta tag i direkt.

  • Vi behöver känna att det finns ett tillräckligt stort värde av att bli klar, alltså någon form av belöning.
  • Vi måste känna en förväntan, en tilltro till vår förmåga att nå värdet. Om vi tvivlar på vår förmåga att uppnå målet så tenderar vi att skjuta upp arbetet så länge som möjligt.
  • Den tredje faktorn handlar om tid. Ju längre fram i tiden värdet av ansträngningen infaller, desto större är risken att vi skjuter upp det. Det är därför många människor har så svårt att engagera sig i pensionssparande, träning, leva sunt med mera.
  • Den fjärde faktorn som förklarar uppskjutarbeteende är impulsivitet. Vissa människor vill ha belöning på en gång, de styrs av impulser och blir lätt distraherade. Andra har lättare för att vänta på belöningen till senare.

Men de flesta människor skjuter ändå ibland upp saker till morgondagen. Det är naturligt och går tillbaka till människans tidiga historia, då vi lärde oss att undvika sådant som är farligt för oss. Det har lett till att vi än i dag kan känna ångest över sådant som känns svårt eller jobbigt, även om det inte är farligt.

Så varför inte köpa alla julklapparna redan i november istället för att vänta tills den 23 december?

”Skjut inte upp till i morgon något som du kan ha glädje av i dag”, enligt ordspråket som Josh Billings myntade redan på 1800-talet.

Boken är skriven av:

Lina Wennersten är journalist och har bland annat arbetat för SVT:s Babel, Språktidningen, Modern Psykologi och Psykologifabriken.
Alexander Rozental är psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, samt verksam inom Psykologifabriken.

Fakta:

Det latinska ordet pro-crastinatus en sammanslagning av pro (framåt) och crastinus (till morgondagen).

”Gör aldrig i dag vad du kan göra i morgon” är i stort sett ordagrann översättning av ordet.

Vill du veta mer, kontakta:

Erica Holm, 031-712 40 03