Textning av filmer – är det verkligen viktigt, hur ska man tänka och varför skrivs färre ord än det hörs?

Det finns en anledning till att du inte ser alla ord som hörs. När det kommer till att texta filmer behöver man inte kämpa med att få in varje uttalat ord på de två raderna längst ner i bildrutan. Det viktiga är att få tittaren att förstå budskapet.

Det kan kännas klurigt att återge en hel harang på ett begränsat radutrymme och det kan ibland krävas en hel del sållande.

Det är bra att stryka ord som ”typ”, ”liksom”, ”ju” och ”så” som bara sägs som utfyllnad. Upprepningar och onödiga ord tas också bort direkt.

Vid en intervjusituation kan vi till exempel få svaret:

”Vi har ju precis hoppat på det här stora projektet. Det var något vi gjorde precis innan jul.”

Som läsare blir det mycket enklare att förstå om man kortar ner svaret lite:

”Vi hoppade på det här stora projektet precis innan jul.”

Det viktiga är att behålla första och sista ordet i meningen intakta. Det gör att man som lyssnare inte störs av skillnaden i meningarna lika enkelt.

På Newsroom rekommenderar vi alltid att du textar dina filmer, speciellt om de ska användas på sociala medier. Väldigt många användare tittar nämligen på filmer utan ljud och ett klipp utan textning väljs då ofta bort.