Med hjälp av storytelling fångar du publikens uppmärksamhet. För att nå ut med ditt budskap kan du använda dig av olika berättartekniker och dramaturgi för att skapa engagemang från början till slut.

En bra historia är ofta både fängslande och minnesvärd. Berättelsen bör ha en handling med en början, ett dilemma, en hjältes resa mot att lösa problemet och förhoppningsvis ett lyckligt slut. Alla gillar en framgångssaga.

Genom storytelling kan du kommunicera komplexa ideér, situationer eller händelseförlopp på ett enkelt och engagerande sätt.

Hur får du då ditt budskap och din berättelse nå ut och slå igenom? Vad är en bra historia? Varför ska du berätta den?  Hur ska du berätta den?

Det första steget är att hitta en bra början. En fråga som vi ofta ställer oss i olika sammanhang är varför? Vad är syftet? Genom att besvara den frågan först så skapar du förståelse och samsyn för att uppnå det du vill åstadkomma.

Föreläsaren och författaren Simon Sinek har skapat en enkel modell som han kallar för “the golden circle”. Något som han beskriver i sin globala bästsäljare “Start with why” – how great leaders inspire everyone to take action.

Du behöver alltså svara på varför? innan du svarar på hur? och vad?

Om du kan inkludera den här principen i ditt berättande kan du visa dina kunder att du är syftesdriven. Du vill till exempel inte bara sälja en produkt utan du vill hjälpa dina kunder genom att förenkla eller underlätta deras tillvaro på något sätt. På så vis skapar du ett behov av ditt varför.

1: Varför – Syftet

Förklara ditt varför, vad är syftet? Människor köper inte vad du gör, de köper varför du gör det.

2: Hur – Processen

Beskriv processen. Hur uppnår du syftet?

3: Vad – Resultatet

När vi får andra att tro på det vi själva tror på så skapar vi trovärdighet.