Det är lätt hänt att content marketing går lite på slentrian. Innehåll produceras utan eftertanke och uppföljning, och nyttan är lite oklar.

Men inom forskningen kring marknadsföring har det dykt upp modeller för hur den som beställer eller producerar content kan analysera sina satsningar, dra slutsatser och agera smart.

Ett exempel är det ramverk i fem punkter som Sara Rosengren, professor i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm, har skapat.

Nummer ett i hennes modell är att sätta tydliga mål för vad satsningen ska leda till. Är målet att få fler kunder, eller snarare att få de befintliga att köpa mer? Eller handlar det om något annat? Kanske att hitta en metod för att nå dem på ett enklare och billigare sätt?

Därefter gäller att fundera på hur väl en planerad aktivitet rimmar med företagets övergripande mål. När den saken är säkrad ska tydliga mål definieras för vilket värde som mottagarna ska få av content-satsningen. Ska de bli glada eller inspirerade? Ska de lära sig något nytt.

Enligt Sara Rosengren är det också viktigt att ha en uppfattning om hur målen för mottagaren hänger samman med företagets egna mål med aktiviteten.

En sista punkt handlar om att använda de olika målsättningarna i både det kreativa arbetet och för att utvärdera satsningen.

För den som vill fördjupa sig mer har KOMM (Sveriges kommunikationsbyråer) formulerat en egen rapport kallad KOMM:s  effektprinciper.

Rapporten har åtta punkter och går att ladda ner här.

KOMM:s effektprinciper i korthet

  1. Definiera kommunikationens nytta.
  2. Rita upp en effektkedja.
  3. Definiera nuläget och sätt prioriterade mål.
  4. Utgå från både kortsiktiga och långsiktiga effekter.
  5. Förankra kommunikationens roll i organisationen.
  6. Anpassa effektmåtten till insatsen.
  7. Bedöm effekten utifrån förutsättningarna.
  8. Mät rätt och mät ofta.