Det verkar närma sig en vändning, ett långsamt vridande av samhället mot någon slags normalitet. Men stora delar av företagandet kommer att gå på sparlåga en tid till.

– Ett läge då det är lätt att glömma av att kommunicera, säger Mona Höynä Carlsson, PR-konsult på Newsroom.

Få branscher är förskonade från coronavirusets inverkan och alla har mycket att tänka på just nu. De flesta grubblar mer på uteblivna affärsmöjligheter än på att meddela sig med omvärlden. Men en enligt PR-konsulten Mona Höynä Carlsson är kommunikation just nu viktigare än någonsin.

– Du kan börja med att betrakta företaget ur ett internt perspektiv. I sådana här tider blir det en oro på arbetsplatserna. Många funderar på hur det ska gå, och de som har möjligheter kanske börjar se om sitt hus, säger hon.

Det är alltså viktigt att hålla medarbetarna à jour med hur det går för företaget. Särskilt eftersom det många gånger kan verka värre än vad det är. Krisen är akut, men med rätt mått och steg kommer de flesta företag ändå att klara sig.

– Se till att medarbetarna får insyn i läget och vad som görs, i så stor utsträckning som möjligt.

Företagets ledning bör ha tät kontakt och återkomma med intern information – gärna flera gånger i veckan.

– Så fort det finns något att berätta bör man se till att göra det, säger Mona Höynä Carlsson.

Också utåt är det angeläget att upprätthålla informationen. Även om kunderna har sina egna corona-relaterade problem att brottas med så kan de ha behov av att veta hur det går för dig.

– Särskilt om de har stort behov av dina tjänster. Om de inte får ett kvitto på att du finns kvar kanske de börjar fundera över andra leverantörer. Och glöm inte de leverantörer du själv är beroende av, de kan också behöva ha information från dig.

På vilken nivå ska jag hålla den externa informationen?

– Den behöver inte vara detaljerad. Men se till att synas i dina content-kanaler på samma sätt som du brukar. Gör uppdateringar på Linkedin och Facebook, håll din hemsida levande. Och brukar du skicka ut nyhetsbrev så fortsätt med det.

Kriskommunikation i tre steg

• Utse en grupp. Gärna ledningsgruppen, som regelbundet hanterar aktuella frågor som kan uppstå som en följd av Coronakrisen. Se till att alla medarbetare får ta del av gruppens beslut, gärna via intranät eller annan upparbetad intern kanal.

• Kontakta kunder och samarbetspartner. Lämna information om hur verksamheten påverkas och hur olika frågor hanteras.

• Visa att ni finns och berätta för omvärlden om er verksamhet. Fortsätt producera nyhetsbrev och att göra inlägg på sociala medier och på hemsidan.